Scientific & Professional Activities

Artistic Activity

  • August 2017 Kalsi Dönem Osmanlı Devletinde Veraset Sistemi

  • July 2017 Klasik Dönem Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu

  • July 2017 Osmanlı Ordusunda Yenileşme Hareketleri ve Alman Etkisi