Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İki-implant destekli mandibular overdenture uygulamarında hasta memnuniyetinin değerlendirmesi

Türk Dişhekimleri Birliği 27. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 30 October 2023