Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Aklama Suçuna İlişkin Emareler

Adli Bilimler Dergisi , vol.10, no.2, pp.42-49, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Adapting Legal Culture: Legislation and Interpretation in Tax Law

13th International Conference on Social Sciences, Viyana, Austria, 6 - 07 October 2017, vol.2, pp.377-385

Küresel Vergi Yönetimi: Yeni Ortak Hukuka Doğru

International Congress on Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.14

Burden of Proof in German and Turkish Tax Law: A Comparative Analysis

4th International Sosyoekonomi Congress, Viyana, Austria, 27 - 28 October 2017, pp.209-210

Gelir Vergisi Kanunu Tasarlamak: İlke ve Teknik

INES International Academic Researches Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.27

Taxation of Family Income

1. International Sosyoekonomi Congress, Munich, Germany, 29 - 30 October 2015, pp.96

Vergi Suçlarında Masumiyet Karinesi

11. International Forensic Sciences Congress, Bayburt, Turkey, 23 October 2014 - 25 October 2013

Vergi Hukukunda Kişisel Veriler Bakımından Ölçülülük İlkesinin Uygulanması

Vergi Hukuku Konferansı, İstanbul, Turkey, 14 - 16 May 2012, pp.143-165

Vergi Yargısında Kişisel Verilerin Delil Olarak Kullanılması

9. Adli Bilimler Kongresi, Zonguldak, Turkey, 6 - 08 November 2012

Aklama Sucuna İlişkin Emareler

8. Adli Bilimler Kongresi, Burdur, Turkey, 8 - 11 November 2011

Environmental Impact Assessment in Turkey

Proyecto Mediterraneo: Desarrollo Mediambiental Del Mediterraneo Y Derechos Humanos, Vielha, Spain, 26 - 29 March 2001

Books & Book Chapters

Ünite I: Vergi Usul Hukuku ve kapsamı

in: Vergi Usul Hukuku, Akkaya Mustafa, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.3-14, 2018

Vergilendirme Süreci-II

in: Vergi Usul Hukuku, Prof. Dr. Musatafa Akkaya, Editor, Açık Öğretim Fakültesi, Ankara, pp.33-45, 2013

“Vergi Muafiyet ve İstisnaları Bakımından Yasakoyucunun Takdir Yetkisinin Sınırları

in: İsmail Türke Armağan, Doç. Dr. Dilek Özkök Çubukçu, Editor, Siyasal, Ankara, pp.609-624, 2013

Vergi Yargısının Görev Alanı

in: Prof Dr Mualla Öncele Armağan II. Cilt, Yrd. Doc. Dr. Ertugrul Akcaoğlu/Dr. İnci Solak Akman, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.1089-1110, 2009

Metrics

Publication

28

Thesis Advisory

6

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals