Education Information

Dissertations

  • 2011 Doctorate

    Vergi Hukukunda karineler

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Dr)

  • 2006 Postgraduate

    Sermaye şirketlerinde kanuni temsilcinin vergisel sorumluluğu

    Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku (Yl) (Tezli)