Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2013 - Continues Professor

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2013 Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Basıc Scıences Veterınary Medıcıne

 • 2005 - 2010 Associate Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Basıc Scıences Veterınary Medıcıne

 • 2000 - 2005 Assistant Professor

  Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Basıc Scıences Veterınary Medıcıne

 • 1995 - 1999 Research Assistant

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2017 - 2020 Eğitim Araştırma Uygulama Çiftliği Komisyonu Başkanlığı

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2020 Hayvan Refahı Komisyonu Başkanlığ

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2020 Merkez Tanı Laboratuvarı Komisyonu Başkanlığı

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2020 Biyogüvenlik Komisyonu Başkanlığı

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2020 Vice Dean

  Ankara University, Veteriner Fakültesi

 • 2016 - 2017 Yayın Kurulu Başkanlığı

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2013 İntıbak Komisyonu Başkanlığı

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2012 - 2013 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurul Üyeliği

  Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Basıc Scıences Veterınary Medıcıne

 • 2010 - 2013 Fakülte Kurulu Üyesi

  Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Basıc Scıences Veterınary Medıcıne

 • 2000 - 2013 Head of Department

  Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Basıc Scıences Veterınary Medıcıne

 • 2005 - 2011 İntıbak Komisyonu Üyeliği

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 2003 - 2007 Ethics Committee Member

  Kirikkale University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Department Of Basıc Scıences Veterınary Medıcıne

Courses

 • Doctorate Alan Uygulaması

 • Doctorate Uzmanlık Alan Dersi

 • Doctorate Alan Uygulaması

 • Doctorate Alan Uygulaması

 • Doctorate Uygulamalı Histokimya ve İmmunsitoloji Teknikleri

 • Undergraduate Histoloji I

 • Undergraduate Histoloji II

 • Undergraduate Embriyoloji

 • Postgraduate Erkek ve dişi genital sistemleri

 • Postgraduate Epitel ve bağ dokuları

 • Postgraduate Solunum, endokrin ve duyu sistemleri

 • Postgraduate Temel sitoloji

 • Postgraduate Temel histoloji teknikleri ve ışık mikroskopları

 • Postgraduate Kas ve sinir dokuları

 • Doctorate Dolaşım sistemi

 • Postgraduate Sinir sistemi

 • Postgraduate Sindirim sistemi