Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PLEOMORFİK ADENOM: OLGU SUNUMU

2. Uluslararası Ağız Kanserleri Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 08 September 2023