Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Echoes of Tafsir Narrations in the Early Qur’anic Manuscripts – the Case of Surah 96

Collegium Coranicum 32 - Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities, Berlin, Germany, 14 March 2023, pp.1-19

ABD’nin İlk İslam İslam Yüksekokulu Zaytuna College ve Müslüman Gençler Üzerindeki Etkisi

İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019, vol.1, pp.55-76

Modern Dönemde Din algısı: John Hick Örneğinde Dinsel Çoğulculuk Teorisi

İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VII, Ankara, Turkey, 10 - 13 May 2017, vol.1, pp.401-419

Bir İlim Olarak Tefsir ve Tefsirin Diğer İslami İlimlerle Olan İlişkisi

İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VI, Ankara, Turkey, 12 May 2016, vol.1, pp.348-374

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

5

Project

1

Open Access

1