Education Information

Education Information

 • 1993 - 1999 Doctorate

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1985 - 1989 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Enzim içeren polimer filmlerinin hazırlanması ve biyokatalitik enzim elektrotlu geliştirilmesi

  Ankara University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1993 Postgraduate

  Invertaz ve alfa amilaz enzimlerinin değişik support sistemleri içerisinde çapraz bağlama metodu ile immobilizasyonu

  Middle East Technical University, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English