Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

 • 2017 - 2019 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 1993 - 1998 Doctorate

  Van Yüzüncü Yil University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İç Hastalıkları (Dr), Turkey

 • 1988 - 1993 Undergraduate

  Firat University, Faculty Of Veterınary Medıcıne, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Köpeklerde deneysel nefrotoksikozisde eritropoietin ve bazı hematolojik parametreler üzerine araştırmalar

  Van Yüzüncü Yil University, Felsefe Araştırmalaruygulama Merkezi, Uluslar.Tarımsal Araş.Ve İşbirliği Uygulama Araş.M

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English