Education Information

Education Information

 • 2020 - Continues Doctorate

  Atilim University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Politik Ekonomi, Turkey

 • 2017 - 2020 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri, Turkey

 • 2011 - 2016 Undergraduate

  Cukurova University, İktisadi Ve İdari Bil. Fak., Ekonometri, Turkey

Dissertations

 • 2020 Postgraduate

  Sağlık harcamalarının büyüme üzerindeki etkisi: Kırılgan beşli ülkeleri üzerine bir panel regresyon analizi Sustainable Development

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri

Foreign Languages

 • C1 Advanced English