Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Ontolojik Egemenlikten Egemenliğin Ontolojisine

KADER , vol.6, no.2, pp.11-16, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İman

HAYATIN ANLAMI İMAN, Turkey, 13 October 2018

HAKİKAT MUTABAKAT ve YANLIŞLAYARAK İLERLEME

İSLAM DÜŞÜNCESİNDE ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ ve TAHAMMÜL AHLAKI MİLLETLERARASI SEMPZOZYUM, Turkey, 27 May 2021

MATÜRİDİ DÜŞÜNCENİN KARAKTER TAHLİLİ

ULUSLARARASI İMAM MATÜRİDİ ÇALIŞTAYI, Turkey, 21 May 2021

BİRLİKTE YAŞAMIN DİNSEL KÜLTÜREL VE SİYASAL KODLARI

BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ VE DİN SEMPOZYUMU, Turkey, 21 October 2019

Din ve Bilimin Dil Düşünce ve Anlam Evrenine Dair

İlahiyat Fakülteleri XXIV. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Top. ve Uluslararası İSlam Dşünce Geleneğinde Din-Bilim İlişkisi Sempozyumu, 20 September 2019, pp.384

İnsanlığın Kendini Yok Etme Hastalığı: Şiddet

3. Milli Birlik ve Beraberlik Sempozyumu, 02 January 2019

şiddet karşıtı

türk dünyası, 07 January 2019

Matüridide Bireysel Ahlaki Otonomi

Şeyh Şabanı Veli Sempozyumu, 05 May 2017 - 05 May 2016

The Nature of Mercy With Its Manifiestations in the Qur an

Rahma: Muslim and Chrsitian Studies in Mercy, 13 - 15 October 2018

Philosophical and Theological Roots of Bioethics

Health, culture and human body, 4 - 06 October 2018

Between Dependence and Independence: Sorship as the way of holistic personality

Between God and Mankind: Chances and Challenges of Islamic anthropologies, 12 - 13 September 2018

ULEMADAN AYDINA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM

DİNİ TEMSİL SORUNU SEMPOZYUMU, Turkey, 28 - 29 April 2017

DEİZM: ÖNCÜ İSİMLER VE TEMEL DOKTRİN

KELAM ANABİLİM DALLARI KOORDİNASYON TOPLANTISI VE ULUSLARARASI DEİZM SEMPOZYUMU, 12 May - 13 December 2017

Değer Temelli Kişilik İnşası

NÜBÜVVET VE MEDENİYET, Turkey, 10 May 2017

Modern Dönem Kelamında Tema ve Yöntem

KELAM İLMİNDE METODOLOJİ SORUNU, 13 May 2017

DİN BİLİMLERİNİN BİLİMLER HİYERARŞİSİNDEKİ YERİ

TÜRKİYEDE İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN KONUMU VE DİNİ BİLGİNİN NİTELİĞİ, 16 October 2009

ŞİDDET VE RADİKALLEŞME BAĞLAMINDA MÜSLÜMAN TOPLUMLAR

POLİS AKADEMİSİ GÜVENLİK SEMPOZYUMU, Turkey, 02 December 2016

Buhran Dönemlerinde Yaşam İlkeleri

GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA MESELELER VE ÇÖZÜM YOLLARI, 10 - 12 October 2016

ADALETİN İKAMESİ OLARAK MERHAMET

BÜTÜN YÖNLERİYLE ADALET SEMPOZYUMU, 11 November 2016

Bireyin Dinin ve Toplumun Doğası Üzerine

BÜTÜN BOYUTLARIYLA DİN, 30 April 2016

Radicalization and Violent Extremism

Expert Group Meeting on Radicalization and Violent Extremism, 2 - 03 March 2016 Sustainable Development

Kadın Konusunda Kültürel Olanın Dini ve Ahlaki olana Tahakkümü Haktan Lütufa

DİSİPLİNLERARASI KADIN ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2015

Violence and Radicalization

Radicalization in the Mediterranenn Region: Old and New Drivers, Ankara, Turkey, 11 December 2015 Sustainable Development

Nübüvvete İlişkin Sorun Alanları

Çalıştay, Gaziantep, Turkey, 17 October 2015, pp.199-210

Toplumsal Cinsiyet Adaleti

Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi, Turkey, 06 March 2015

MUSLIMS AND EOROPEAN UNION VALUES

EUROPEAN UNION VALUES, 18 February 2015

COUNTERING THE MISUSE OF HOLY TEXT IN TERRORISM

THE STATE OF AFFAIRS IN FOREIGN TERRORIST FIGTERS RESEARCH, 23 January 2015 Sustainable Development

Violence and Religious Radicalization

International Countering Violent Extremism Research Conference 2015, 6 - 08 December 2014

Kur an Terimlerinin Semantik Çok Katmanlılığı

2. KUR'AN SEMPOZYUMU, 11 November 2013 - 13 November 2014

Kadın Rollerine Kur’an’ın Değerler Sisteminin Kaynaklığı

Kur’an ve Kadın Sempozyumu, Turkey, 4 - 05 June 2010

Books & Book Chapters

ÇOKLU MODERNLİKLER DÖNEMİNDE DİN, SİYASET ve KAMUSALLIK

in: CUMHURİYETİN 100. YILINDA TÜRKİYE'DE DİNİ HAYAT, İRFAN AYCAN, ESRA GÖZELER, NURULLAH YAZAR, Editor, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAY., Ankara, pp.113-131, 2023

MATÜRİDİNİN ÖZGÜR İRADEYE DAYALI BİREY VE TOPLUM TASAVVURU

in: Matüridi: Kayıp Aydınlanmanın İzinde, ŞABAN ALİ DÜZGÜN, Editor, Otto, Ankara, pp.305-323, 2020

Kitaplara İman

in: İslam İnanç Esasları, Şaban Ali Düzgün, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.149-157, 2017

TEMEL DİNİ BİLGİLER

LİDER YAYINCILIK, Ankara, 2015

UNCOVERING ISLAM

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, 2015

ASR-I SAADETTEN BİR GENÇ PORTRESİ: MUS’AB B. UMEYR

in: Cami ve Gençlik, Yunus ÖZDAMAR, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.45-55, 2014

Bilimler Hiyerarşisinde İslam Bilimlerinin Yeri

in: Kelam Öğretimi Sempozyumu, , Editor, TDV, pp.7-28, 2008

TABSİRATUL EDİLLE Fİ USULİ D DİN

DİYANET İŞLERİ BAŞK., Ankara, 2003

Din Birey ve Toplum

Akçağ Yayınları, 1997

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

98

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

4

Thesis Advisory

47

Open Access

17
UN Sustainable Development Goals