Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kubbetü’s-Sahra

Vakıf Ve Toplum , no.5, pp.54-60, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Mimari ve Vakıflar Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış

VAKIF VE TOPLUM , vol.3, no.3, pp.46-51, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

OSMANLI VAKIFLARINDA VAKIF MİMARLARI VE MEREMMETÇİLER

VAKIF ve TOPLUM , vol.1, no.2, pp.50-57, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

OSMANLI MİMARİSİNDE HASSA MİMARLARI

DİNİ ARAŞTIRMALAR , vol.2, no.5, pp.159-176, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The 7th INCSOS International Congress of Social Sciences (2-3-4 June 2022) (INCSOS VII Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi) 2-3-4 Haziran 2022, Baku, Azerbaijan, 2 - 04 June 2022, vol.1, pp.736-751

Kayseri İncesu Şeyh Turesan Velî Zaviyesi

IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 September 2018, vol.1, pp.449-479

Beş Hurufât Defteri’ndeki Kayıtlara Göre Mudurnu

Uluslararası Mudurnu Araştırmaları Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu, Bolu/Mudurnu, Turkey, 21 - 22 September 2018, vol.1, pp.73-93

Fonksiyonu ve Mimari Unsurlarıyla Mescid-i Nebevî’xxnin İslam Sanatı ve Kültüründeki Yeri ve Önemi

Uluslararası Cami Sempozyumu Sosyo-Kültürel Açıdan 08-09 Ekim 2018 Malatya, Ankara, Turkey, 8 - 09 October 2018, vol.1, pp.299-321

Özkent Türbeleri ve Minaresinin Türk İslam Sanatları ve Mimarisindeki Yeri ve Önemi

Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, OŞ, Kyrgyzstan, 10 - 11 May 2018, vol.1, pp.581-612

Osmanlıların Mekke deki İmar İnşâ ve Tamir Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

İSLAM VE SANAT, Antalya, Turkey, 7 - 08 November 2014, pp.377-413

OSMANLI MİMARİSİNDE MİMAR AĞALAR VE DEFTERLERİ

14th International Congress of Turkish Art, Paris, France, 19 - 21 September 2011, pp.291-297

Abdal Ata Zaviyesi

Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007 Çorum, Çorum, Turkey, 23 - 25 November 2007, vol.2, pp.961-991

OSMANLI DÖNEMİNDE ŞEHİR MİMARI BULUNAN BAZI AVRUPA ŞEHİRLERİ

Thirteenth International Congress of Turkish Art, Budapest, Hungary, 3 - 08 September 2007, pp.231-242

Çankırı daki Türk İslam Yapıları

Geçmişten Geleceğe Çankırı, Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni, 28-29 Eylül 2005 Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Çankırı, Turkey, 28 - 29 September 2005, pp.245-271

Karapınar Sultan Selim Câmii'nin Mimarı Hakkında Yeni Bir Kayıt ve Bazı Mülahazalar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NİN AÇILIŞININ 80. YILDÖNÜMÜ KARAPINAR SEMPOZYUMU(KARAPINAR, 26-27 EKİM 2000), KONYA/KARAPINAR, Turkey, 26 - 27 October 2000, pp.165-174

Osmanlılarda Tamir Süreci Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar

I. ULUSLARARASI SELÇUKLU KÜLTÜR VE MEDENİYETİ KONGRESİ, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2000, vol.1, pp.269-280

16 YÜZYILDA SURİYE MISIR VE SUUDİ ARABİSTAN DAKİ İMAR VE İNŞA FAALİYETLERİNE KATKIDA BULUNAN BAZI OSMANLI MİMARLARI

ORTADOĞU'DA OSMANLI DÖNEMİ KÜLTÜR İZLERİ ULUSLAR ARASI BİLGİ ŞÖLENİ BİLDİRİLERİ 25-27 EKİM/OCTOBER/2000, HATAY, 28 EKİM/OCTOBER/2000 İSKENDERUN, Ankara, Turkey, 25 - 28 October 2000, vol.1, pp.219-228

Osmanlı Mimarisinde Vilayet Eyalet Mimarları

11the International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28 1999, Utrecht, Netherlands, 23 - 28 August 1999, vol.4, pp.1-9

Books & Book Chapters

İslam Tarihi ve Türk İslam Sanatları Tarihi Üzerine

in: Disiplinlerarası ve Tematik İslâm Tarihi Yazıları - II, Baş Eyüp, Aslan Halide, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.119-142, 2023

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Bilimsel Hayata Katkısı, Aycan, İrfan. Gözeler, Esra. Yazar, Nurullah., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.509-566, 2023

Din ve Mimari

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye'de Dinî Hayat, Aycan, İrfan. Gözeler, Esra. Yazar, Nurullah., Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.213-234, 2023

Dini Yapılar: Cami ve Mescitler, Tekke ve Zaviyeler ve Türbeler

in: Geçmişten Günümüze Bilge Şehir Kilis, Yıldırım, Mehmet Ali., Editor, Kilis 7 Aralık Üniversitesi KİTAM Yayınları, Kilis, pp.466-537, 2023

DR. ALİ ŞAKİR ERGİN

in: YOZGAT TARİHİ VE KÜLTÜRÜ CİLT 2, EBUBEKİR GÜNGÖR, Editor, AKÇAĞ, Ankara, pp.343-410, 2022

Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş

in: Türk-İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar, Abdulkadir, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.15-40, 2020

”2.10.1.4. Sedefkâr Mehmed Ağa(Ö.1027/1618?)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17,yy,)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.230-233, 2020

”2.9.1.4. Hacı İvaz Paşa(Ö.831/1436)”

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.300-302, 2020

”2.9.1.4. Hasan Et-Tûlûnî(Ö.929/1517)”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17.yy)-Prof.Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.344-346, 2020

Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar

in: Türk-İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar, Abdulkadir, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.563-590, 2020

”2.9.1.9. Ayas Ağa (Ö.892/1487)”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17.yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.312-313, 2020

”2.10.1.1. Dâvud Ağa(Ö.1007/1598)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Eyüp Baş(14-17.yy.)-Prof. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.223-226, 2020

”2.9.1.8. Sinan (Ö.996/1588)”

in: Tarihte Müslümanlar 5, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17. yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17. yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.355-358, 2020

”3.7. Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisinden Osmanlı Klasik Dönemine Geçiş”

in: Tarihte Müslümanlar -5, Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Prof. Dr. Seyfettin Erşahin, Prof. Dr. Mustafa Demirci, Prof. Dr. Eyüp Baş, Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu, Doç. Dr. Nurullah Yazar, Doç. Dr. Mustafa Necati Barış, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Fidan, Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.380-383, 2020

”2.10.1.8. Kasım Ağa (Ö.1070/1660)”

in: Tarihte Müslümanlar 6, Prof. Dr. Eyüp Baş(14-17.yy.)-Prof. Dr. Fatih Erkoçoğlu(14-17.yy.), Editor, OTTO Yayınları, Ankara, pp.240-243, 2020

Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar

in: Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar Abdulkadir, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.555-584, 2019

Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi’nde Bulunan Bursa İl Merkezindeki Camilerle İlgili Belgeler ve Değerlendirilmesi

in: Osmanlı Dönemi Bursa ve Sanat Tarihi Yazıları, Prof. Dr. Mustafa Yıldırım, Doç. Dr. Hicabi Gülgen, Arş. Gör. Fatma Şeyma Boydak, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.4-56, 2019

Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş

in: Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Abdulkadir Dündar, Editor, Grafiker, Ankara, pp.13-40, 2019

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Mekan Tarihi

in: Türkiye’nin İlahiyat Birikimi ANKARA İLAHİYAT’IN 70 YILI (1949-2019), Prof. Dr. Eyüp Baş, Doç. Dr. Halide Aslan, Doç. Dr. Rabiye Çetin, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları No: 656, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayın No: 204, Ankara, pp.175-230, 2019

Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’xxs-Sahra

in: Dini, Tarihi ve Edebi Açıdan Kudüs, İbrahim Çelik, Mehmetd Dursun Erdem, Özcan Göngör, Necip Fazıl Kurt, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.261-299, 2018

Geçmişten Günümüze Kilis Mevlevihanesi

in: Günümüzde Yurtiçi Mevlevihanelerinin Durum ve Konumları, Ali Temizel, Nuri Şimşekler, Selman Karadağ, Editor, SÜ Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, Konya, pp.65-87, 2017

Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmud Celaleddin Celal Bey in Hatıraları

ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU TÜRK TARİH KURUMU YAYINLARI III-4.DİZİ SAYI:15, Ankara, 2013

Çorum Cami ve Mescitleri

Motif Yayınları, Ankara, 2004

Osmanlı Mimarisinde Vakıf Mimarları

in: Prof. Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı, Hakkı Acun, Halit Çal, Gül Tunçel, Mehmet İbrahimgil, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı, Ankara, pp.113-122, 2002

Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi XVIII ve XIX Yüzyıl

T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları/2480 Yayımlar Dairesi Başkanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi/21, Ankara, 2000

City Architects in Ottoman Architecture

in: The Great Ottoman Turkish Civilisation - 4 - Culture and Arts, Çiçek Kemal, Kuran Ercüment, Göyünç Nejat, Ortaylı İlber, Eren Güler, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.471-479, 2000

Kilis teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri

T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları/225 Yayımlar Dairesi Başkanlığı Osmanlı Eserleri Dizisi/7, Ankara, 1999

Osmanlı Mimarisinde Şehir Mimarları

in: OSMANLI -10 - KÜLTÜR VE SANAT, Eren Güler, Çiçek Kemal, Oğuz Cem, Editor, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, pp.227-235, 1999

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

68

H-Index (WoS)

1

Citation (Scholar)

51

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

2

Project

9

Thesis Advisory

25

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals