Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Anayasa Mahkemesi’nin Norm Denetiminde İncelemenin Kapsamını ve Kararın Gerekçesini Ölçü Normlar Yönünden Sınırlaması

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu - IV, Ankara, Turkey, 7 - 08 November 2023

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yürürlükteki Mevzuata Etkisinin Belirlenmesi Sorunu Üzerine: Hâkim Resmi Mevzuat Derlemeleriyle Bağlı mıdır?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu III, Ankara, Turkey, 8 - 09 November 2022

İoanna Kuçuradi’nin İnsan Hakları Anlayışı Işığında Anayasa Hukukunda "Çalışma Hakkı" Kavramı

İstanbul Barosu ve Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi X. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 September 2022

2017 Anayasa Değişikliklerine Göre Anayasa Mahkemesinde İptal Davası Açma Yetkisi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 27 December 2018

Anayasa Yargısında "Bireysel Başvurunun Reddi" Kararının Hukuki Niteliği ve Sonucunun Değerlendirilmesi

International Congress on Social & Legal Studies /SLS 2018, Samsun, Turkey, 5 - 07 October 2018

Books & Book Chapters

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

in: Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Öden, Merih (yay. haz.)Gönenç, Levent (yay. haz.)Esen, Selin (yay. haz.)Kontacı, Ali Ersoy (yay. haz. )Polat, Deniz (Yay. Haz.)Doğanoğlu, Ali Erdem (yay. haz.), Editor, ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BASIMEVi, Ankara, pp.1413-1472, 2013

Metrics

Publication

12

Citation (Scholar)

7

H-Index (Scholar)

1
UN Sustainable Development Goals