Education Information

Education Information

 • 1994 - 1996 Post Doctorate of Medicine

  University of Washington, Kemik İliği Ve Kök Hücre Transplantasyonu İhtisası, United States Of America

 • 1992 - 1995 Post Doctorate of Medicine

  University of Washington, Hematoloji-Onkoloji İhtisası, United States Of America

 • 1989 - 1992 Post Doctorate of Medicine

  University of Wisconsin - Madison, İç Hastalıkları İhtisası, United States Of America

 • 1978 - 1984 Post Doctorate of Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1978 - 1984 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Foreign Languages

 • C1 Advanced English