Education Information

Education Information

 • 2022 - 2023 Post Doctorate

  The University of Nottingham, England

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji (Dr) (Eczacılık), Turkey

 • 2007 - 2013 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Takrolimus Kullanan Böbrek Nakil Hastalarında Farmakogenetiğin Öneminin Araştırılması

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Toksikoloji (Dr) (Eczacılık)