Education Information

Education Information

 • 1988 - 1994 Doctorate

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

 • 1983 - 1988 Undergraduate

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1994 Doctorate

  Tenoksikam`ın mandibuler 3. molar cerrahisinde görülen postoperatif ödem üzerine etkisinin stereofotogrametri yöntemiyle değerlendirilmesi

  Ankara University, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English