Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

SAĞLIK HİZMETLERİNDE TALEP

SGK BÜLTEN , no.58, pp.34, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çok Kullanımlık Cerrahi Örtülerin Maliyet Analizi

5. Uluslararası 15. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Samsun, Turkey, 13 October 2022

A Systematic Review of Facility Location in Health Care

6. International Health Sciences and Management Conference, Turkey, 20 - 22 May 2021, pp.203

DEMAND FORECASTING IN HEALTH INSTITUTIONS: AN APPLICATION EXAMPLE

4. Uluslarası Sağlık Bilimleri ve Yönetimi Kongresi, 20 - 23 June 2019

Innovation in Healthcare: Practices, Benefits and Challenges

4th International Health Sciences and Management Conference, 20 - 23 June 2019

Türkiye’de İlaç Fiyatlandırma Politikaları

Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences, 14 - 15 September 2018

Organizational Culture in Healthcare Organizations: A Systematic Review

2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 September 2018

Cerrahi Kliniklerde İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği: Üroloji Kliniği Örneği

2.Uluslararası 12.Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 13 September 2018

Corruption in Healthcare: Perception of Healthcare Management Students about Corruption

INTERNATIONAL CONGRESS ON POLITICAL, ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.269

CLASSIFICATION OF OECD COUNTRIES ACCORDING TO HEALTH INDICATORS WITH CLUSTER ANALYSIS

4th World Conference on Health Sciences, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2017, pp.93

Hastanelerde Tıbbi Malzeme Yönetimi Sürecinde Muayene ve Kabul İşlemleri Askeri Hastane Örneği

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

A POLICY ANALYSIS STUDY FAMILY MEDICINE

4th WORLD CONGRESS OF ADMINISTRATIVE AND POLITICAL SCIENCES, 26 - 28 November 2015

SAĞLIK İŞ KOLUNDA SENDİKACILIK

9. SAĞLIK VE HASTANE YÖNETİMİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 8 - 09 September 2015

FACTORS AFFECTING THE DECISION MAKING PROCESS IN HEALTHCARE INSTITUTIONS

INTERNATIONAL HEALTHCARE MANAGEMENT CONFERENCE (IHMC), Ankara, Turkey, 15 - 17 June 2015

Books & Book Chapters

Human-Centered Gatekeeping: “Neyim Var?”

in: Human-Centered Service Design for Healthcare Transformation, Mario A. Pfannstiel, Editor, Springer, Cham, pp.137-147, 2023

Establishment Locaiton Selection with AHP and TOPSIS Integrated Methods: Dialysis Center Application in Turkey

in: Health Sciences in International Research V, Toptancı, İsmet Rezani, Editor, Eğitim, New York, pp.57-76, 2022

Ölümün Tanımı ve Ötanazi

in: Sağlık Hizmetlerinde Etik, Yorgancıoğlu Tarcan Gamze, Editor, Pelikan, Ankara, pp.201-209, 2022

The e-Report System: Redesigning the Reporting in Turkish Healthcare Services

in: Service Design Practices for Healthcare Innovation, Pfannstiel, Mario A.; Brehmer, Nataliia; Rasche, Christoph, Editor, Springer, Cham, pp.157-169, 2022

Sağlıkta Eşitsizlikler Perspektifinden Kanser Hastalarına Yönelik Politikalar

in: Onkolojik Sosyal Hizmet, Duyan Veli, Karataş Mustafa, Pak Güre Merve Deniz, Editor, Yeni İnsan, Ankara, pp.40-52, 2022

Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Dış Kaynaklardan Yararlanma

in: Türk Sağlık Sistemi: Tarihsel Süreç - Hizmet Sunumu - Uygulamalar, Ünal, Ali, Editor, Siyasal, Ankara, pp.425-462, 2021

Sağlık Harcamaları

in: Sağlık Ekonomisi, Aslan Hüseyin, Çetin Aslan Emine, Top Mehmet, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.285-310, 2021

Psikososyal Destek Çalışmalarının Yürütülmesinde Hastane Yönetini

in: Hastanede Çocuk ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları, Bütün Ayhan Aynur, Beyazıt Utku, Editor, Pelikan Tıp ve Teknik Yayıncılık, Ankara, pp.1-12, 2021

Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Finansman Kaynakları

in: Sağlık Sektöründe Girişimcilik ve Yenilikçilik, Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.235-264, 2021

Psikososyal Destek Çalışmalarının Yürütülmesinde Hastane Yönetimi

in: Hastanede Çocuk Ve Ailesine Yönelik Psikososyal Destek Çalışmaları, Bütün Ayhan Aynur, Beyazıt Utku, Editor, Pelikan Yaynıevi, Ankara, pp.1-11, 2021

Hastane Piyasası

in: Sağlık Ekonomisi, Aslan Hüseyin, Çetin Aslan Emine, Top Mehmet, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.195-223, 2021

GÖÇMENLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

in: GÖÇ: SOSYAL VE EKONOMİK İNCELEMELER, TUBA YÜCEER KARDEŞ, FULYA AKGÜL GÖK, AYŞE SEZEN SERPEN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.211-237, 2020

SAĞLIK TESİSLERİNDE RİSK YÖNETİMİ

in: SAĞLIKTA TESİS YÖNETİMİ, YETER DEMİR USLU, Editor, NOBEL, Ankara, pp.163-181, 2020

Empowered Patients as an Influence of the Digital Age

in: Dynamics of Globalizationat the Crossroads of Economics, Ahmet Arif Eren,Altuğ Murat Köktaş, Editor, © Peter Lang GmbHInternationaler Verlag der Wissenschaften, Berlin, pp.212-224, 2019

Doğrusal Programlama Teknikleri ve Sağlık Kurumlarında Kullanım Alanları

in: Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Konular, İsmail Ağırbaş, Editor, Siyasal, Ankara, pp.171-191, 2019

Sağlık Kurumlarında Stratejik Seçeneklerin Belirlenmesi

in: Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim, Elif Dikmetaş Yardan, Editor, Nobel, Ankara, pp.73-112, 2019

The Reflections of Environment on Healthcare Organizations in the Context of Strategic Management

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, Alexandrovna, Elena Shapekova, Nelya Lukpanovna Ak, Bilal Özcanaslan, Fügen, Editor, St. Kliment Ohridski University Press.i Sofia, Sofija, pp.861-873, 2018

Internal Environment Analysis in Health Institutions

in: Health Sciences Research in the Globalizing World, , Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.997-1007, 2018

Sağlık Politikalarının Piyasalaştırılması

in: Sağlık Politikası, Tengilimoğlu, Dilaver, Editor, Nobel, Ankara, pp.235-246, 2018

Internal Environment Analysis in Health Institutions

in: Health Sciences Research in theGlobalizing World, Elena ALEXANDROVA, Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA, Bilal AK, Fügen ÖZCANASLAN, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofya, pp.990-1000, 2018

Health Inequalities in the Context of Social Work

in: Developments in Health Sciences, Recep EFE, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.611-618, 2017

GREEN SUPPLY CHAIN METHOD IN HEALTHCARE INSTITUTIONS

in: CHAOS COMPLEXITY AND LEADERSHIP, ERÇETİN ŞEFİKA ŞULE, Editor, SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING, Zürich, pp.285-293, 2016

Tıbbi Teknoloji ve Bazı Ameliyatlar Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi

in: Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Akbulut, Y., Yenimahalleli-Yaşar, G., Yıldırım, T, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.85-117, 2015

Hastane Kapasiteleri ve Hizmet Göstergeleri Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi

in: Türkiye ve Almanya Cilt III Toplum Sağlık ve Eğitimde Çeşitlilik, Theda Borde - Erol Esen. , Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.323-338, 2015

Tıbbi Teknoloji ve Bazı Ameliyatlar Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi

in: Türkiye ve Almanya Sağlık Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Doç. Dr. Yasemin Akbulut, Doç. Dr. Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Doç. Dr. Türkan Yıldırım., Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.85-117, 2015

HASTANE KAPASİTELERİ VE HİZMET GÖSTERGELERİ AÇISINDAN ALMANYA VE TÜRKİYE’xxNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

in: TÜRKİYE VE ALMANYA CİLT III TOPLUM SAĞLIK VE EĞİTİMDE ÇEŞİTLİLİK, BORDE THEDA, ESEN EROL, Editor, Siyasal Kitabevi, Ankara, pp.323-338, 2015

Hastane Kapasiteleri ve Hizmet Göstergeleri Açısından Almanya ve Türkiye’nin Karşılaştırmalı Analizi

in: TÜRKİYE VE ALMANYA CİLT IIITOPLUM SAĞLIK ve EĞİTİMDEÇEŞİTLİLİK, Theda Borde, Erol Esen, Editor, Siyasal Kitabevi, pp.323-338, 2015

TIBBİ TEKNOLOJİ VE BAZI AMELİYATLAR AÇISINDAN ALMANYA VE TÜRKİYE'NİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

in: TÜRKİYE VE ALMANYA SAĞLIK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, AKBULUT YASEMİN, YENİMAHALLELİ YAŞAR GÜLBİYE, YILDIRIM TÜRKAN, Editor, ANKARA ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Ankara, pp.85-118, 2015

CONTRACTING OUT IN HOSPITALS: EVALUATION OF HOSPITAL MANAGERS

in: INTERCULTURAL DIALOGUE ON HEALTH ECONOMICS MANAGEMET AND POLICY CHALLENGES AND CHANCES, BOHNET-JOSCHKO SABINE, BOUTSIOLI ZOE, Editor, ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH, ATİNA, pp.221-232, 2014

Metrics

Publication

78

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

19

H-Index (Scopus)

4

Citiation (TrDizin)

53

H-Index (TrDizin)

4

Project

2

Thesis Advisory

16

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals