Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Dede Korkut’xxta Geçen Oğuz Elleri

Uluslararası Dede Korkut’xxun İzinde/Sözünde Çalıştayı, Bayburt, Turkey, 22 - 23 July 2019, pp.1-197

16. Yüzyıl Sonlarında Erzincan’xxın Taşrası

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019

Dede Korkut Oğuzlarında Askeri Teşkilata Dair Unsurlar

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 25 - 27 May 2019

Doçentlik Sınavlarında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yolları

Genel Türk Tarihi Çalıştayı I, İstanbul, Turkey, 13 - 14 May 2017

Kösedağ Savaşı’xxndan Sonra Anadolu’xxya Gelen Moğol-Tatar Oymaklarının Ulu Yörük Teşekkülleri ve Çorum’xxdaki İzleri

1243 Kösedağ Savaşı ve Anadolu’xxnun Moğollar Tarafından İşgali Uluslararası Şûrası-Sempozyumu, Sivas, Turkey, 10 December 2017

Türk Dünyasında Ana Tarafından Akrabalığa Bir Örnek: Böle/Bölü

Altay Toplulukları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 July 2017

XIX. Yüzyıl Ortalarında Kırgızların Doğu Türkistan daki Siyasi Olaylardaki Yeri

1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu, 3 - 05 May 2013

XIX. Yüzyıl Ortalarında Kırgızların Doğu Türkistan’xxdaki Siyasi Olaylardaki Yeri

I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Kırgız-Türk İlişkileri Sempozyumu Bildirileri, Bursa, Turkey, 3 - 05 May 2013

Anadolu Karaman Eyalet Sınırında Bir Askerî Konak Yeri:Selamünaleyküm Pınarı

II. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Çorum, Turkey, 27 - 28 April 2017

Dede Korkut Oğuzlarında Devlet Teşkilatı

I. ULUSLARARASI TÜRK DEVLET YÖNETİMİ GELENEĞİ KONGRESİ, Bishkek, Kyrgyzstan, 3 - 04 April 2014

Osmanlı Devleti’xxnin Kuruluşu ve Kurucuları Hakkında

Osmanlı İmparatorluğu’xxnun Kuruluş Meseleleri Sempozyumu, Bilecik, Turkey, 12 October 2009

Yaşayış ve Kültür Açısından Eski Türk Devletlerinin Kuruluş ve Yıkılış Nedenleri

Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 5 - 06 November 2007

Sosyal Yaşayış, Konar Göçerlik ve Etnisite

II. Yörük Türkmen Büyük Kurultayı ve Bilim Şenliği, Ankara, Turkey, 3 - 04 May 2008

Osmanlı Kronoiklerinde Türk Oğuz Şecereleri ve Kayılar

Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu, 8 - 10 April 1999

Bozdoğan Yörükleri Yaylak ve Kışlak Sahaları

Anadolu ve Rumelide Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu, Turkey, 13 - 14 May 2000

Halil Abbasizade’xxye Göre XIX. Yüzyılda Kayseri

II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 1998

16 Yüzyılda Çorum Sancağı nın İdari Yapısı

Türk Kültür Tarihi İçerisinde Çorum Sempozyumu, Çorum, Turkey, 26 - 27 July 1991

Books & Book Chapters

Siyasi Kimlikler ve Sosyo-Kültürel Kavramlar Açısından Türkler ve Moğollar

in: Orhon Yazıtları ve Türk- Moğol İlişkileri, Şahin İlhan, Enkhbat Avirmed, Editor, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa, pp.179-189, 2021

Türklerde Merkezi Yönetimin Unsurlarına Umumi Bir Bakış: Orda'dan Kurultay'a

in: Türkolojinin Delikanlısı Seyyah Prof. Dr. İsmail Doğan Armağanı, Öztürk Abdulkadir, Yıldız Hüseyin, Editor, Fenomen, Erzurum, pp.559-565, 2021

İl ve Töre Bağlamında Eski Türklerde Merkez-Çevre İlişkisi

in: Tonyukuk Kitabı, Kürşat Yıldırım, Editor, İstanbul Türkocağı Yay-Şenyıldız Yay., İstanbul, pp.361-370, 2020

Devlet Yönetimi

in: İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü, Muhammed Bilal Çelik, Editor, Nobel, Ankara, pp.153-170, 2020

Fetih ve Çekilme Dönemlerinde Osmanlıların Balkan Politikaları: Tarihi Arka Plan ve

in: Osmanlı İdaresinde Balkanlar-I, Alaattin Aköz, Slobodan İlic, Doğan Yörük, Danko Leovac, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.101-112, 2020

Dede Korkut’xxta Geçen Oğuz Elleri

in: Uluslararası Dede Korkut’xxun İzinde/Sözünde Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Bulduk, Üçler, Köseoğlu Selma, Editor, KUDAKA, Bayburt, pp.11-18, 2020

Anadolu-Karaman Eyalet Sınırında Bir Askeri Konak Yeri: Selamünaleyküm Pınarı

in: Türkistan’xxdan Anadolu’xxya Tarihin İzinde Prof.Dr. Mehmet Alpargu’xxya Armağan C.2, Zeynel İskifyeli, M.Bilal Çelik, Editor, Nobel, Ankara, pp.847-851, 2020

Hülasa-i Ahvali’l-Buldan’a Göre 19. Yüzyılda Osmanlı Afrikası

in: Prof. Dr. Eşref Buharalı’ya Armağan Türk Tarihine Dair Yazılar II, Alpaslan Demir-Eralp Erdoğan-Tuba Kalkan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.581-592, 2017

Karadenizin Kuzeyindeki Etnik ve Dini Oluşumların Tarihi Arka Planı ve Günümüze Yansımaları

in: Hamdullah Suphi ve Gagauzlar, Mehmet Şahingöz, Alper Alp, Editor, Türk Yurdu, Ankara, pp.1-527, 2016

İpek Yolunda Kültürel Etkileşim: 6-10. yüzyıllarda Ticaret, Siyaset ve Din

in: İpek Yolunda Türk Kültür Mirası, Fahri Atasoy, Editor, Türk Yurdu Yayınları, pp.40-45, 2014

Prof. Dr. Mustafa Kafalı: Ailesi, Hayatı ve Esreleri

in: Mustafa Kafalı Armağanı, Saadettin Gömeç, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.3-19, 2002

Kitab ı Dede Korkut

Kültür Bakanlığı, Ankara, 1990

Kitab-ı Dede Korkud

Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990

Episodes in the Encyclopedia

Başbakanlık Türk Aile Ansiklopedisi

Kültür Bakanlığı Yayınları, pp., 1991

Metrics

Publication

47

Thesis Advisory

35

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals