Education Information

Education Information

 • 1987 - 1993 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi (Dr), Turkey

 • 1984 - 1987 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1980 - 1984 Undergraduate

  Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  XVI.Asırda Karahisar-ı Sahib Sancağı

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi (Dr)

 • 1987 Postgraduate

  Dede Korkut’xxda Devlet Teşkilatına Dair Hususlar

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English