Education Information

Education Information

 • 1998 - 2003 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr), Turkey

 • 1989 - 1994 Undergraduate

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Yeni bazı 2-benzil-5 sübstitüe benzoksazol türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması, kemoterapötik etkilerinin araştırılması ve yapı etki ilişkileri analiz çalışmaları

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr)