Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD 19 pandemisi ve 2020 polen sezonu: Daha az dışarıda zaman, daha az semptom

28. Uluslararası katılımlı ulusal klinik immunoloji ve allerji kongresi, Turkey, 13 - 17 October 2021

Eozinofilik ağır astımlı olgularda mepolizumab? Gerçek yaşam verileri

26. ULUSAL ALERJİ VE KLİNİK İMMÜNOLOJİ KONGRESİ, 9-13 KASIM, ANTALYA, 9 - 13 November 2019

COMPONENT RESOLVED DIAGNOSIS IN HYMENOPTERA VENOM ALLERGY

International Molecular Immunology Immunogenetics Congress IV ( MIMIC IV), Bursa, Turkey, 27 - 29 April 2019

Evaluation of systemic mastocytosis with 3 cases

EAACI Allergy School on Insect Venom Allergy and mastocytosis, Groningen, Netherlands, 11 - 13 April 2019

Ülkemizde allerji ve immunoloji uzmanlarının allerjen immunoterapi uygulamalarına yaklaşımları

XXV. Ulusal Alerji ve KLnik İmmunoloji Kongresi-Uluslararası Katılımlı, Turkey, 17 - 21 November 2018

Nonallerjik ağır astımda omalizumab deneyimlerimiz 6 olgu sunusu Kongre kitabı Sayfa 90 91 PS 172

XXII. Ulusal Allerji Ve Klinik Immunoloji Kongresi 28 Kasım- 2Aralık 2015, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015

Mesleksel astım tanısnda neler yaptık 5 yıllık deneyimlerimiz Kongre kitabı Sözlü sunu Sayfa 8 SS 015

XXII. Ulusal Allerji Ve Klinik Immunoloji Kongresi 28 Kasım- 2Aralık 2015, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015

Venom immünoterapisi yapılan olgularda günlük yaşamda arı sokması sonuçları

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015

Nonallerjik ağır astımda omalizumab deneyimlerimiz 6 olgu sunusu

Türkiye Ulsual allerji ve Klinik İmmünoloji 22. yılık kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2015

Mesleki Astım tanısında neler yaptık 5 yıllık deneyimimiz

XXII Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi Antalya, Turkey, 28 November - 02 December 2015

Mesleksel astım tanısında neler yaptık 5 yıllık deneyimimiz

türkiye uLusal allerji ve Klinik immünoloji drneği 22. ulusal kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2015

Venom immunoterapisi yapılan olgularda günlük yaşamda arı sokması sonuçları

22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2015, vol.13

Venom immünoterapi yapılan olgularda günlük yaşamda arı sokması sonuçları

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji 22. ulusal kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2015

Soğuk ürtikeri ile başvuran lenfomalı bir olgu

20. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

Therapy with omalizumab in patients with severe persistant allergic asthma: real life data in Turkey. (945)

European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) 30th Annual Congress, İstanbul, Turkey, 11 June - 15 November 2011, vol.66, pp.366

Books & Book Chapters

İnhalan alerjenler ile sukkutan immünoterapi

in: Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Güncel Tanı ve Tedavi, Füsun Kalpaklıoğlu, Ayşe Baccıoğlu, Editor, EMA Tıp Kitapevi, pp.689-697, 2022

İleri yaş astımı

in: Astım Tanı ve tedavi rehberi 2020 güncellemesi., Gülfem E Çelik, editör. yardımcı editörler: Ömür Aydın, Özge Soyer, Editor, Buluş Tasarım ve matbaaacılık, Ankara, pp.237-242, 2020

Patogenez

in: Astım tanı ve tedavi rehberi 2020 güncellemesi. Türk toraks derneği ve Ulusal allerji ve klinik immünoloji derneği., Gülfem Elif Çelik, Editör yrd. Ömür Aydın, Özge Soyer, Editor, Buluş Tasarım Matbaacılık, Ankara, pp.64-70, 2020

Astım ve allerjen immünoterapisi

in: Astım, Mehmet Karadağ, Dane Ediger, Editor, AVES, İstanbul, pp.200-207, 2015

The impact of allergic rhinitis on asthma: Current view.

in: Allergic Rhinitis, Marek Kowalski, Editor, InTech Open, pp.33-46, 2012

Metrics

Publication

114

Citation (WoS)

829

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

1026

H-Index (Scopus)

16

Citiation (TrDizin)

1

Project

7

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals