Education Information

Education Information

 • 1991 - 1993 Post Doctorate of Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1985 - 1990 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1985 - 1990 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1977 - 1983 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 1993 Post Doctorate of Medicine

  Allerjik bronş astmalı hastalarda doğal öldürücü (natural killer) lenfosit aktivitesi

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1990 Expertise In Medicine

  1. Uz. Dr. Betül Ayşe Sin. Göğüs Hastalıklan ve Tüberküloz Uzmanlık Tezi. Allerjik bronş astmasında yerli ev tozu antijeni ile immünoterapide klinik ve immünolojik yanıtın değerlendirilmesi. Ankara, 1990.

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2010 İsviçre/ Davos, Allerji ve Astım Araştırma Enstitüsünde, arı venomu ile çeşitli sPLA2 enzimleri arasındaki çapraz reaktivite ve immün cevap üzerindeki etkisinin araştırıldığı çalışmanın tamamlanarak yayın haline getirilmesi.

  Health&Medicine , Universitaet Zürich (University of Zürich)

 • 2002İsviçre/ Davos, Allerji ve Astım Araştırma Enstitüsünde, arı venomu ile çeşitli sPLA2 enzimleri arasındaki çapraz reaktivite ve immün cevap üzerindeki etkisinin araştırılması.

  Health&Medicine , Universitaet Zürich (University of Zürich)

 • 2000Johns Hopkins Üniversitesi Astım ve Allerji Merkezinde; Allerjik rinit ve astım arasındaki ilişkinin mekanizmalarının araştırılması. "Visiting scientist" olarak poliklinik ve klinik araştırmalarına, eğitim faaliyetlerine katılım.

  Health&Medicine , Johns Hopkins University

 • 1990Klinik ve immünolojik araştırmalarda observer

  Health&Medicine , Universita Degli Studi di Roma La Sapienza