Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Associate Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2017 - 2019 Assistant Professor

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2017 Research Assistant

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2022 - Continues Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2021 - Continues Adaptation/Exemption Committee Member

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2018 - Continues Yayın Komisyonu

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

 • 2020 - 2022 Ders Dağılım İnceleme Komisyonu

  Ankara University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Courses

 • Doctorate RNA Virüs Enfeksiyonları

 • Doctorate Genel Parazitoloji

 • Postgraduate Kemoterapötik ilaçlar ve Etki Mekanizmaları

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

 • Postgraduate Biyolojik Silahlar ve Biyoterörizm

 • Postgraduate Farmasötik Mikrobiyolojiye Giriş

 • Undergraduate Araştırma Projesi

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji

 • Undergraduate Pharmaceutical Microbiology and Immunology

 • Undergraduate Pharmaceutical Microbiology Practice

 • Postgraduate Biyolojik Silahlar

 • Undergraduate Viral Enfeksiyonlar ve Korunma

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji Pratik

 • Doctorate Asido-Alkole Dirençli Mikroorganizmalar

 • Postgraduate Seroloji ve Serolojik Reaksiyonlar

 • Postgraduate Seroloji ve Serolojik Reaksiyonlar-Pratik

 • Doctorate Gram Negatif Basiller ve Oluşturdukları hastalıklar

 • Undergraduate Pharmaceutical Microbiology

 • Doctorate Genel Viroloji

 • Undergraduate Farmasötik Mikrobiyoloji Uygulama

 • Postgraduate Aşılar, Hazırlanmaları ve Kullanım Şekilleri

 • Postgraduate Kemoterapötik İlaçlar ve Etki Mekanizmaları

 • Doctorate Mikroorganizmalarda Boyama Teknikleri

 • Undergraduate SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

 • Postgraduate Viral Enfeksiyonlarda Yararlanılan Tanı Yöntemleri

 • Doctorate Antibakteriyel ve Dezenfektanların Aktivite Kontrolleri

 • Postgraduate İlaçlarda Mikrobiyolojik Saflığın Kontrolü

 • Postgraduate Radyasyonla Sterilizasyon

 • Postgraduate Sterilizasyon ve Sterilizasyon Yöntemleri