Education Information

Education Information

 • 2008 - 2013 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji (Dr) (Eczacılık), Turkey

 • 2005 - 2008 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Farklı kaynaklardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarda ramnolipid üretimi üzerine çalışmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji (Dr) (Eczacılık)

 • 2008 Postgraduate

  Üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen escherichia coli’xxlerde siprofloksasin ve levofloksasin’xxin subinhibitör konsantrasyonlarına karşı in vitro direnç gelişiminin araştırılması

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Mikrobiyoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English