Education Information

Education Information

  • 1990 - 1996 Undergraduate

    Ankara University, Ankara Tıp Fakültesi, Ankara Tıp Pr., Turkey

Dissertations

  • 2001 Expertise In Medicine

    Postprimer akciğer tüberkülozunun tanısında semptom süresi, akciğer grafisi ve toraks tomografisinin yeri

    Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English