Education Information

Education Information

 • 2013 - 2021 Doctorate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Phılosophy, Turkey

 • 2010 - 2014 Expertise In Medicine

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2009 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  İnanca Dair Önermelerle Bilimsel Önermelere Verilen Tepkilerin Nörogörüntülemesi

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri (Dr)

 • 2014 Expertise In Medicine

  Ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin hasta ve uzman hekim perspektiflerinin karşılaştırılması: Nitel (kalitatif) bir çalışma

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English