Education Information

Education Information

 • 2003 - 2010 Doctorate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2001 - 2003 Postgraduate

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Kamu borçlanmasının sürdürülebilirliği (Türkiye örneği: 1989-2009)

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü

 • 2003 Postgraduate

  Avrupa bütünleşme sürecinde parasal birlik, aday ülkeler ve Türkiye`nin konumu

  Kocaeli University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü