Education Information

Education Information

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji (Dr) (Veteriner), Turkey

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2006 Doctorate

  Sığırlarda Konjunktiva İle İlişkili Lenfoid Doku (CALT) üzerinde ışık ve elektron mikroskobik çalışmalar

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Histoloji-Embriyoloji (Dr) (Veteriner)