Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin Nükleer Silah Politikası

VII. MÜLKİYE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 12 - 13 October 2023, pp.41-42

Kaçar Devleti’nin Yıkılış Sürecine Birinci Dünya Savaşı’nın Etkisi

III. MÜLKİYE ULUSALARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 17 - 18 October 2019, pp.134-136

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü Değişikliğinin İran’xxın Nükleer Programına Dair Raporlara Yansıması

1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi, Trabzon, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.95

İran Komünist Partisi’nin (1920-1941) Bolşevik Kökenleri, İdeolojoik Sınırları ve Kitleselleşememesi

Mülkiye Uluslararası İlişkiler KOngresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2017, pp.43-46

Fransa’nın Almanya Algısının Balkanlara Yansıması: Bosna Hersek ve Kosova Savaşlarında Fransa’xxnın Politikası

Second Mediterranean International Congress on Social Sciences, Ohrid, Macedonia, 10 - 13 October 2017, pp.85

İran’da Şii Ulemanın Küreselleşmeye Tepkisi

15. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler KOngresi, Komrat, Moldova, 11 - 12 September 2017, pp.639-648

Marshall Planı ve Türkiye

8. International Social Sciences Congress in the Balkans, Köstence, Romania, 6 - 11 September 2017, pp.770-779

İran’da Rehberlik Kurumunun Dinsel Niteliği ve Dış Politikaya Etkisi

2. International Symposium on Social Sciences, Alanya, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.671

Turkey-Iran Relations under the Davutoğlu Rule

ICEBSS 2017, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, pp.128

Türkiye-İran İlişkilerinde Özal Faktörü, 1980-1989

Uluslararası Turgut Özal Sempozyumu, Ankara, Turkey, 03 March 2016

İran’ın Küreselleşmeye Direnişi; TAV ve Turkcell Örnekleri

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Hopa, Turkey, 15 - 17 October 2014

Ortadoğu Dönüşürken Türkiye İran İlişkileri

11. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 9 - 11 December 2009, pp.44-45

İran’ın Nükleer Enerji Üretme Çabası ve Türkiye’nin Tutumu

Siyasi İlimler Türk Derneği IV. Lisansüstü Konferansı, Isparta, Turkey, 11 November 2006

Şer Üçgeninin Diğer Ayağı” İran ABD’ye Direnebilir mi?

8. ULUSAL SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Ankara, Turkey, 3 - 05 December 2003, pp.44-45

Books & Book Chapters

Erken Modern Dönemde Avrupa'da Diplomasinin Evrimi (1450-1648)

in: İlk Çağ'dan Viyana Kongresi'ne Diplomasi, Ahmet Dönmez, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.255-299, 2021

Erken Modern Dönemde Diplomasinin Evrimi (1450-1648)

in: İlkçağ'dan Viyana Kongresi'ne Diplomasi, Ahmet Dönmez, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.255-299, 2021

Relations with Non-Arab Countries, 1919-1923

in: Turkish Foreign Policy, 1919-2006; Facts and Analyses with Documents, Baskın Oran, Editor, The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.118-123, 2010

Relations with the Middle East, 1923-1939

in: Turkish Foreign Policy, 1919-2006; Facts and Analyses with Documents, Baskın Oran, Editor, The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.216-223, 2010

Relations with Iran, 1960-1980

in: Turkish Foreign Policy, 1919-2006; Facts and Analyses with Documents, Baskın Oran, Editor, The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.485-488, 2010

Relations with Iran, 1980-1990

in: Turkish Foreign Policy, 1919-2006; Facts and Analyses with Documents, Baskın Oran, Editor, The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.613-616, 2010

Relations with Iran, 1945-1960

in: Turkish Foreign Policy, 1919-2006; Facts and Analyses with Documents, Baskın Oran, Editor, The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.388-390, 2010

AKP Döneminde Türkiye'nin Ortadoğu Politikası

in: AKP Kitabı Bir Dönemin Bilançosu, UZGEL İLHAN, DURU BÜLENT, Editor, Phoenix, Ankara, pp.381-409, 2010

Relations with Iran, 1990-2001

in: Turkish Foreign Policy 1919-2006: Facts and Analyses with Documents, Baskın Oran, Editor, The University of Utah Press, Salt Lake City, pp.875-880, 2010

AKP Döneminde Türkiye’nin Ortadoğu Politikası

in: AKP Kitabı; Bir Dönüşümün Bilançosu, , Editor, Phoenix, Ankara, pp.381-409, 2009

İran'ın Orta Asya, Afganistan ve Azerbaycan Politikası

in: Küresel Politika'da Orta Asya, Mustafa Aydın, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.149-186, 2005

Ortadoğu’yla İlişkiler, 1923-1939

in: Türk Dış Politikası C. I, 1919-1980, Baskın Oran, Editor, İletişim, İstanbul, pp.357-369, 2001

Arap Olmayan Ülkelerle İlişkiler, 1919-1923

in: Türk Dış Politikası, C. I, 1919-1980, Baskın Oran, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.204-212, 2001

İran’la İlişkiler, 1960-1980

in: Türk Dış Politikası, C. I, 1919-1980, Baskın Oran, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.801-808, 2001

İran’la İlişkiler, 1980-1990

in: Türk Dış Politikası, C. II, 1980-2001, Baskın Oran, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.152-157, 2001

İran’la İlişkiler, 1990-2001

in: Türk Dış Politikası, C. II, 1980-2001, Baskın Oran, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.579-586, 2001

İran’la İlişkiler, 1945-1960

in: Türk Dış Politikası C. I, 1919-1980, Baskın Oran, Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.648-652, 2001

Metrics

Publication

42

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

2

Thesis Advisory

33

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals