Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kronik Eozinofilik Pnömoni: Bir Olgu İle

Türk Toraks Derneği 25. Yıllık Ulusal Kongresi, Turkey, 24 - 28 May 2022

ASTIM TEDAVİSİNDE ESKALASYON VE DESKALASYON NASIL? NE ZAMAN?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. İç Hastalıkları Günleri, Ankara, Turkey, 25 - 27 March 2022

İntraparankimal Yerleşimli Pulmoner Karsinoid Tümör Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2022, pp.102

Vaccine-Induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2022, Antalya, Turkey, 16 - 19 March 2022, pp.356

Gebe olan ve olmayan kadınlarda SARS-CoV 2 infeksiyonu prognozunun karşılaştırılması

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.333-334 Sustainable Development

COVID 19 tanısı ile hastaneye yatırılan hastalarda fatalite hızı

XXII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.335 Sustainable Development

Solid Organ Nakli Alıcılarında COVID-19

XXII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 12 March 2022, pp.342-343

Çok Yaşlı Hasta Grubunda Yoğun Bakım Yatışı Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoniler

18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım E-Kongresi, 10. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısı, Turkey, 6 - 09 December 2021

ÇOK YAŞLI HASTA GRUBUNDA YOĞUN BAKIM YATIŞI GEREKTIREN TOPLUM KÖKENLI PNÖMONILER

18. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğunbakım Kongresi, Turkey, 6 - 09 December 2021

Covid Pnömonisi ile Karışan Rinovirüs Pnömonisi

Türk Toraks Derneği 24. Yıllık Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 November 2021

Nekrotizan Pnömoni Ve Pulmoner Emboli Birlikteliği

Türk Toraks Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021, pp.1095-1096

Yoğun Bakım Ünitesinde Ventilatör İlişkili Pnömoni Saptanan Hastaların Özellikleri

Solunum 2021 Digital. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Uluslararası Katılımlı 43. Yıllık Kongresi, Turkey, 29 October - 03 November 2021

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı ve Tromboz

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Turkey, 7 - 10 October 2021

İki Farklı Lenfanjioleiomyomatozis Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2021, Turkey, 7 - 10 October 2021

Port Kataterine Bağlı Septik Pulmoner Emboli

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.156

Kortikosteroid Tedavisine Refrakter Organize Pnömoni

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Ulusal Kongresi, Turkey, 15 - 18 October 2020

Atipik Radyolojik Bulgulu Bronşektazi Olgusu

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Ulusal Kongresi, Turkey, 15 - 18 October 2020

Diyafram ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2020, Turkey, 11 - 15 March 2020

Granülomatöz Lenfadenit Olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2020, Turkey, 11 - 15 March 2020

AGE BASED ANALYSIS OF PATIENTS WITH ACUTE RESPIRATORY FAILURE IN ICU

24th Congress of the Asian Pacific Society of Respirology (APSR 2019), 14 - 17 November 2019

Vaskülit Hastasına Yaklaşım

16. Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 8. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Turkey, 13 - 16 November 2019

AYNI LENF NODU ÖRNEĞİNDE MALİGNİTE VE GRANÜLOMATÖZ REAKSİYON

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2019

KLARİTROMİSİN TEDAVİSİ İLE BAŞARISI SAĞLANAN ORGANİZE PNÖMONİ: OLGU SUNUMU

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, Turkey, 26 - 29 October 2019

An Unusual Coexistence of PCP and CMV Pneumoniaes in Immunocompetent Patient

International Conference of the American-Thoracic-Society, Texas, United States Of America, 17 - 22 May 2019, vol.199 identifier

Analyses of 119 Patients Underwent Bronchoscopy at Intensive Care Unit

International Conference of the American-Thoracic-Society, Texas, United States Of America, 17 - 22 May 2019, vol.199 identifier

Yoğun Bakımda Bronkoskopi Yapılan 119 Hastanın Analizi

15. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Turkey, 21 - 24 November 2018

YOĞUN BAKIMDA BRONKOSKOPİ YAPILAN 119 HASTANIN ANALİZİ

15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 21 - 24 November 2018

Sarkoidoz-Sjögren Sendromu Birlikteliği: Bir olgu ile

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 March 2018

Dasatinib Related Pleural Effusions with Three Cases

International Conference of the American-Thoracic-Society, California, United States Of America, 18 - 23 May 2018, vol.197 identifier

A Case of Primary Extranodal Zone Lymphoma Mimicking Pneumonia.

American Thoracic Society(ATS) International Conference, San Fransisco, 13 - 18 May 2016

Dasatinib tedavisine bağlı gelişen sıvı.

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016, Turkey, 16 - 20 March 2016

Pulmoner alveoler proteinozis olgu sunumu.

Ulusal Akciger Saglıgı Kongresi, Turkey, 16 - 20 March 2016

A Case Of Primary Pulmonary Extranodal Zone Lymphoma Mimicking Pneumonia

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), San-Francisco, Costa Rica, 13 - 18 May 2016, vol.193 identifier

Amiadarona Bağlı Akciğer Toksisitesi; Bir Olgu ile

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2015

Kronik Lenfositer Losemi Tanılı Olguda İlaca Bağlı Plevral Efüzyon

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi, Turkey, 17 - 21 October 2015

İnterferon Tedavisine Bağlı İnterstisyel Pnömoni: Bir Olgu Nedeniyle

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) 37. UlusalKongresi SOLUNUM 2015, Turkey, 17 - 21 October 2015

A Rare Cause of Endobronchial Metastasis:Malignant Melanom

American Thoracic Society Congress 2015, United States Of America, 15 - 20 May 2015

Romatoid Artritli Hastada Atipik Radyolojik Tutulum

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Turkey, 1 - 05 April 2015

EBUS ile saptanan granülomatöz lenfadenitin altta yatan nedenleri

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 April 2015

Atypical BAL Findings in Hypersensitivity Pneumonitis

3rd Combined WASOGBAL Meeting, 11th WASOG Meeting and 13th International Conference on BAL, Turkey, 8 - 11 October 2014

Senkron primer akciğer kanseri; bir olgu nedeniyle

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Ulusal Kongresi, Turkey, 2 - 06 April 2014

Rapidly progressive interstitial infiltrates in a young male patients

3rd Combined WASOGBAL Meeting, 11th WASOG Meeting and 13th International Conference on BAL, Turkey, 8 - 11 October 2014

Books & Book Chapters

Noninvasive Mechanical Ventilation: Discharge Planning's from Intensive Care to Hospital Wards

in: Noninvasive ventilation: the essentials. Book: Noninvasive Ventilation Outside Intensive Care Unit Rationale and Practice, Antonio M. Esquinas,Lucia Spicuzza,Raffaele Scala, Editor, Springer, London/Berlin , Zürich, pp.125-129, 2023 Creative Commons License

Interventional pulmonology

in: Airway diseases, Cemal Cingi,Arzu Yorgancıoğlu,Nuray Bayar Muluk,Alvaro A. Cruz, Editor, Springer, London/Berlin , Basel, pp.1-37, 2023 Creative Commons License

Solunum Sistemi ve Yaşlanma

in: İç Hastalıkları Semiyoloji ve Ötesi, Gökgöz Zafer, Kalkan Çağdaş, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.1411-1420, 2022

Early and Late Failure During Noninvasive Ventilation

in: Teaching Pearls in Noninvasive Mechanical Ventilation, Esquinas, Antonio M., Editor, Springer Cham, pp.113-119, 2022

KOAH Atak ve Tedavisi

in: GÜNCEL GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ KİTAPLARI: KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH), Kitap Editötleri: Karadağ Mehmet, Erbaycu Ahmet, Akkoyunlu Mehmet Emin; Sayı Editörleri: Karadeniz Gülistan, Ertan Yazar Esra, Çörtük Mustafa, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.44-52, 2022

Kistik Fibrozis

in: Kardiyopulmoner Rehabilitasyon, Kurtaiş Aytür Yeşim, Demirsoy Ülkü Nesrin, Köseoğlu Belma Füsun, Editor, US Akademi, pp.537-541, 2022

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu

in: Temel Yoğun Bakım Kitabı, Altıntaş Neriman Defne, Özyılmaz Ezgi, Ferliçolak Leyla, Editor, Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği, pp.63-69, 2022

Viral Pnömoni: Yoğun Bakım Yönetimi

in: Güncel Göğüs Hastalıkları Serisi Kitapları: Viral Pnömoniler, Karadağ Mehmet, Erbaycu Ahmet, Akkoyunlu Muhammed Emin, Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.131-142, 2022

Konvansiyonel Akciğer Radyolojisi

in: İç Hastalıkları Semiyoloji ve Ötesi, Gökgöz Zafer, Kalkan Çağdaş, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.1885-1898, 2022

Romatolojik Hastalıklarda Pulmoner Sistemin Etkilenmesi

in: ROMATOLOJİDE TEMEL VE KLİNİK İLKELER, Kınıklı Gülay, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.207-217, 2022

Hemoptizi

in: İç Hastalıkları Semiyoloji ve Ötesi, Gökgöz Zafer, Kalkan Çağdaş, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.1821-1831, 2022

Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği

in: Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Mehmet Karadağ, Akın Kaya, Tevfik Özlü, Editor, Bilimsel Tıp, pp.677-680, 2021

Klinik Yaklașım: Solunum Sistemi

in: COVID-19 Genişletilmiş İkinci Baskı, Volkan GENÇ, Osman MEMİKOĞLU, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, pp.55-63, 2021

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Astım ve Solunum Yetmezliği

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Zekeriya Ülger; Ü. Deniz Erdinçler; Mehmet Akif Karan, Editor, Hipokrat Yayınevi, pp.389-400, 2021

COVID-19 ve Bronkoskopi Ünitelerinin Planlanması

in: Normalleşme Sürecinde COVID-19 ve Göğüs Hastalıkları Klinikleri, KAYA AKIN, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.3-10, 2021

COVID-19 Sürecinde Biyobelirteç Olarak Arter Kan Gazı/Laktat

in: COVID -19 Sürecinde Biyobelirteçlerin Klinik Pratikte Kullanımı, Meltem Kurt Yüksel, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.62-66, 2021

Toraks Ultrasonu

in: Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Mehmet Karadağ, Akın Kaya, Tevfik Özlü, Editor, Bilimsel Tıp, pp.59-64, 2021

PLEVRANIN BENİGN VE MALİGN TÜMÖRLERİNİN TANI VE TEDAVİSİ

in: Olgular İle Plevra Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi, Muzaffer METİN, Celal Buğra SEZEN, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, pp.193-206, 2021

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Astım ve Solunum Yetmezliği

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Zekeriya Ülger, Ü. Deniz Erdinçler, Mehmet Akif Karan, Editor, Hipokrat Yayıncılık, pp.389-400, 2021

Arter Kan Gazı ve Nabız Oksimetresi

in: Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Mehmet Karadağ, Akın Kaya, Tevfik Özlü, Editor, Bilimsel Tıp, pp.95-98, 2021

İlaçlara Bağlı Akciğer Hastalıkları

in: Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Mehmet Karadağ, Akın Kaya, Tevfik Özlü, Editor, Bilimsel Tıp, pp.454-458, 2021

COVID-19 Pnömonisi

in: Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Mehmet Karadağ, Akın Kaya, Tevfik Özlü, Editor, Bilimsel Tıp, pp.202-212, 2021

Fizik Muayene

in: Göğüs Hastalıkları Tanı ve Tedavi El Kitabı, Mehmet Karadağ, Akın Kaya, Tevfik Özlü, Editor, Bilimsel Tıp, pp.48-52, 2021

Oksijen Tedavisi, NIV, HFNC

in: Yoğun Bakım ve COVID-19, Levent Yamanel, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.27-31, 2020

Akut Akciğer Ödemi

in: YOGUN BAKIM SORUNLARI VE TEDAVILERI, Ali Haydar Şahinoğlu, Akın Kaya, Gökhan Kalkan,Özgür Kömürcü, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, pp.1167-1174, 2020

Akut Oksijen Tedavisi

in: ACİL TIP TEMEL BAŞVURU KİTABI, Başar Cander, Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, pp.885-893, 2020

Non-neuromuscular Patients (Kyphoscoliosis)

in: Ventilatory Support and Oxygen Therapy in Elder, Palliative and End-of-Life Care Patients, Antonio M.Esquinas, Nicola Vargas, Editor, Springer Cham, pp.349-353, 2020

Yoğun Bakım Hastalarında Bronkoskopi

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Şahinoğlu Ali Haydar, Kaya Akın, Kalkan Gökhan, Kömürcü Özgür, Editor, Güneş Tıp, pp.107-113, 2020

Cerrahi Yapılan Hastada Akut Solunum Yetmezliğine Yaklaşım

in: TÜSAD Göğüs Hastalıkları Kitabı, Mirici Arzu, Babaoğlu Elif, Mutlu Pınar, Editor, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TUSAD) Eğitim Kitapları Serisi, pp.16-25, 2019

Arter Kan Gazı Değerlendirilmesi ve Asit Baz Dengesi

in: Göğüs Hastalıkları Propedötik, , Editor, Dünya Tıp Kitabevi, pp.213-220, 2019

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Ayırıcı Tanı

in: Türkiye Klinikleri-Yoğun Bakım- Özel Konular, N. Defne ALTINTAŞ, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.14-19, 2018

Metrics

Publication

209

Citation (WoS)

85

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

85

H-Index (Scopus)

5

Citation (Scholar)

45

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals