Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sultan II. Abdülhamid’in Sanat Hâmiliği

SANAT TARIHI DERGISI , vol.26, no.2, pp.261-293, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ankara Mevlevîhânesi

3. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 December 2022, vol.2, pp.830-845

Osmanlı Müzeciliğinin İşleyişine Bir Örnek: Mühr-ü Hümayun Katalogları

XXII. Uluslararası Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.55-56

Tebriz Azerbaycan Müzesi’ndeki Safevi Seramikleri

Uluslararası XXIV. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 7 - 09 October 2020, pp.25-26

Sultan II. Abdülhamid Devri Osmanlı Sanatında Japonya Etkisi

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Japonya İlişkileri Paneli, Tokyo, Japan, 24 - 25 October 2019

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Bursa Seyahati Fotoğrafları: Bursa Hatıra-i Seyahat-ı Hümâyûn

Osmanlı Dönemi Bursa Sempozyumu ve İlahiyat Fakülteleri Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı V. Koordinasyon Toplantısı, Bursa, Turkey, 26 April 2019

Arşiv Belgeleri Işığında Bir Sanat Atölyesi: Tamirhâne-i Hümâyun

Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Manisa, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.2, pp.637-655

Arşiv Belgeleri Işığında Sultan II. Abdülhamid Devri Müzeciliği

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.223-225

Ayaş Camilerinde Mimari Özellikler

Ayaş Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 08 May 2018

I. Dünya Savaşı Yıllarında Osmanlıda Modern Sanatlar

I. Dünya Savaşı’nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu (Alman-Fransız Penceresi)), İstanbul, Turkey, 6 - 09 December 2017, pp.117

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Adana’daki Eserler

Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Adana, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.2, pp.307-342

Sanatkâr ve Sanatsever Bir Padişah: Sultan II. Abdülhamid

V. Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Isparta, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.51

Sultan II. Abdülhamid’in Marangozluk İlgisi

Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 22 - 25 October 2014, pp.138-139

Books & Book Chapters

Din ve Sanat

in: Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de Dinî Hayat, AYCAN İRFAN, GÖZELER ESRA, YAZAR NURULLAH, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.189-212, 2023

Osmanlı Müzeciliğine Bakış: Bahriye Müzesi

in: Tarihin Engin Sularında Vahdettin Engin’e Armağan, Kolay, Arif, Vurgun, Ahmet, Editor, Yeditepe Yayınları, İstanbul, pp.253-271, 2022 Creative Commons License

Sultan II. Abdülhamid Devrinde Osmanlı Müzeciliği

in: Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Modernleşmesi, Prof. Dr. A. Melek Özyetgin,Prof. Dr. Vahdettin Engin,Prof. Dr. Davut Hut,Ayşe Ersay Yüksel,Elif Tuğçe Kurt,Gökhan Açıkel, Editor, Bilnet Matbaacılık, İstanbul, pp.483-515, 2022 Creative Commons License

Çin’de Cami Mimarisine Bakış: Şian Ulu Camii

in: Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler, Prof. Dr. Sinan Sönmez, Editor, Duvar Yayınevi, Ankara, pp.145-163, 2022

Yıldız Sarayı

Mega Basım Yayın San. ve Tic. A.Ş., İstanbul, 2021

İslam’da Tasvir Meselesi

in: Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı, DÜNDAR ABDÜLKADİR, Editor, Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.113-132, 2019

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Bursa Seyahati Fotoğrafları: Bursa Hatıra-i Seyahat-ı Hümâyûn

in: Osmanlı Dönemi Bursa ve Sanat Tarihi Yazıları, Mustafa Yıldırım, Hicabı Gülgen, Fatma Şeyma Boydak, Editor, Palet Yayınları, Konya, pp.229-272, 2019

İslam Sanatının Gelişmesine Tesir Eden Faktörler

in: Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Dündar Abdülkadir, Editor, Grafiker Yayınevi, Ankara, pp.93-110, 2019

Ayaş Camilerinde Mimari Özellikler

in: Geçmişten Geleceğe Taşınan Miras Ayaş, Mutlu YILMAZ, Editor, Ayaş Belediyesi Yayınları, Ankara, pp.321-341, 2018

Other Publications