Yaş Ayırımcılığı: "Kadınlara Yönelik Yaş Ayırımcılığına Dair Bir Araştırma"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Student: NİHAN KILIÇ

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR