Violence as the appearance of power will in Nietzsche


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE BİLGE DEMİR

Supervisor: HAMDİ BRAVO

Abstract:

Bu çalışmada Nietzsche'nin güç istenci ve şiddet arasında kurduğu ilişki incelenmiştir. Güç istencinin şiddet istenci anlamına gelmesi ama gücün şiddetle eş anlamlı olmaması onun güç istencini bir beden felsefesi olarak görmesinden hareketle incelenmiştir. Zengin dürtülere sahip olan özgür tinlinin şiddeti etkin şiddet olarak tanımlanmış ve Nietzsche'nin bu şiddeti 'yaşam için savaşmak' adına olumladığı öne sürülmüştür. Sürünün güçsüzlük istencinden kaynaklanan şiddet eylemleri ise tepkisel şiddet olarak tanımlanmış ve Nietzsche'nin 'hakikat için savaşmak' amacı güden bu tür bir şiddeti reddettiği öne sürülmüştür. Yalnızca ceza değil ahlak da Nietzsche'nin düşüncelerine uygun olarak tepkisel şiddet içerisinde değerlendirilmiştir. Gücün şiddet olarak görünür olmadığı biçimlerin olanağı Nietzsche'nin mesafeye dayanan toplumsallık olarak ifade ettiği bir yaşantıda bulunmuştur. Dinamik bir işleyişi ifade eden güç istenci perspektifinden Nietzsche'ye göre şiddete karşı olmanın anlamsız bir tutum olduğu öne sürülmüştür. Şiddet kendilerinden kaynaklandığı duygular bakımından ve sonuçta güç istencini artırıp azaltmalarına bağlı olarak incelenmiştir. Sonuç olarak Nietzsche'nin özgür tinlinin şiddetini türün gelişimi ve yaşamın dinamiği adına olumlarken tek yanlı bir değerlendirme içerisinde olduğu; buna rağmen tepkisel şiddeti reddedişi nedeniyle ahlakın ve aklın tahakkümüne karşı durduğu savunulmuştur. In this study, the relationship between Nietzsche's will to power and violence has been examined. The will to power means will to violence but the power is not synonymous with violence, is analyzed by considering will to power as a philosophy of body. The violence of the free spirit, which has rich impulses, has been defined as effective violence and it has been suggested that Nietzsche affirmed this violence in the name of "fighting for life". Violent acts stemming from the herd's will to power are defined as reactive violence and it has been suggested that Nietzsche has rejected this kind of violence which aims of "fighting for truth". Not only punishment, but also morality has been evaluated in reactive violence in accordance with Nietzsche's thoughts. The possibilities of forms where power is not visible as violence were found in a life that Nietzsche expressed as distance-based community. According to Nietzsche, from the perspective of power will, which expresses a dynamic functioning, it has been argued that being against violence is a meaningless attitude. Violence has been investigated in terms of the emotions it originates from, and eventually depending on whether they increase or decrease the power will. Consequently, while Nietzsche affirms the violence of free spirit, for the development of the species and the dynamics of life, it is in a one-sided evaluation; nevertheless, it has been argued that he opposes the domination of morality and reason because he refuses reactive violence.