İletken zeolit/polipirol kompozitinin hazırlanması, karakterizasyonu ve nem ile sıcaklığa karşı sensör özelliğinin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: SEZİN SELÇUK

Supervisor: MEHMET SAÇAK

Abstract:

Bu çalışmada, zeolit üzerine pirolün kimyasal polimerizasyonu ile iletken Zeolit/PPy kompozitleri hazırlandı. Hazırlanan Zeolit/PPy kompozitinin içerdiği PPy miktarı ve iletkenliği üzerine yükseltgen ve asit türü, zeolit partikül boyutu, polimerizasyon süresi, polimerizasyon sıcaklığı, monomer ve yükseltgen derişimi gibi faktörlerin etkisi araştırıldı. En yüksek iletkenliğe sahip kompozitler 20 μm partikül boyutuna sahip zeolit, 0,4 M pirol ve 0,7 M FeCl3 derişim değerlerinde elde edildi. Kimyasal polimerizasyon için en uygun sıcaklığın 20 °C, polimerizasyon süresinin ise 1 saat olduğu gözlendi. İletken Zeolit/PPy kompozitinin bağıl nem oranı ve 0 °C ile 60 °C sıcaklık aralığında yüzey direncinin değişimi incelendi. Kompozitlerin karakterizasyonu ise FTIR spektroskopisi, TGA ve SEM teknikleri ile yapıldı.