Elder abuse in the context of John Rawls's social justice theory


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: MUHAMMET KOÇAKGÖL

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR

Abstract:

John Rawls'un adalet teorisi kırılgan grupların insan haklarının korunması kapsamında önemli görünmektedir. Kırılgan gruplardan biri olarak yaşlıların insan hakları ihlaline uğrama örneklerinden biri yaşlı istismarı olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlılık Mengüşoğlu'nun belirttiği insanın varlık öğelerinden biri olarak görmek mümkündür. Yaşlı kişiye istismar edici davranmanın ne anlama geldiği bu bağlamda çelişki olarak değerlendirilebilir. Bu çelişkinin Rawls'un adalet teorisi bağlamında nasıl çözüme kavuşturulabileceğini tartışmak mümkündür. Bu kapsamda ulaşılan sonuçlar Mengüşoğlu'nun insan görüşü ve Kuçuradi'nin belirttiği insanın olanakları bağlamında değerlendirilebilir. Bu değerlendirme Rawls'un kişi anlayışı, adalet duygusu ve özerklik ve vatandaşların gözetme sorumluluğu kapsamında yapılabilir. Bunun sonucunda Rawls'un adalet teorisinin yaşlı istismarına çözüp getirip getiremeyeceği tartışılabilir. Ulaşılan sonucu Mengüşoğlu'nun insan görüşü ve Kuçuradi'nin belirttiği insanın olanakları kapsamında değerlendirmek mümkündür. Böylece Rawls'un adalet teorisinin Mengüşoğlu'nun insan görüşü ve Kuçuradi'nin insanın olanakları kavramlarıyla birlikte uygulandığında yaşlı istismarına çözüm getirebileceği iddia edilebilir. John Rawls's theory of justice is important in protecting human rights of vulnerable groups. Elder abuse is an example of human rights violations toward elderly people which is a vulnerable group. In Mengusoglu's view, it is possible to see elderliness as a being element of human. It may be seen as a conflict to exhibit abusive behaviours against elderly people. It is possible to discuss Rawls' theory of justice in the solution of this conflict. Results attained in this context may be assessed in Mengusoglu's human view and Kucuradi's view of human possibilities. This assessment may be made in the context of Rawls' person perception, sense of justice and autonomy, and citizens' reasonableness. As a result of this assessment it may be discussed whether Rawls' theory of justice can be a solution for the elder abuse or not. It is possible to evaluate the results attained in the context of Mengusoglu's human view and Kucuradi's conception of human possibilities. Thus, it may be claimed that Rawls' theory of justice can be a solution for elder abuse when it is applied with Mengusoglu's human view and Kucuradi's conception of human possibilities.