The Concept of Love in Qur’an


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: ABUBAKER ABDULQADER

Supervisor: Mehmet Akif Koç

Abstract:

Tez 4 bölümden bir Önsöz, bir Sonuçtan ve Kaynaklardan oluşmaktadır. Önsöz kısmında, araştırma amacı ve önemi, araştırma metodundan oluşmaktadır. Birinci Bölümde, sevgi kavramının sözlük terim ve eş anlamını tanıtmaktadır. Ayrıca sevginin Kur’an da manaları ve sevgi – Ahlak ilişkisini açıklamaktadır. İkinci bölümde ise sevgi ile ilgili olan ayetlerin tahlili, Allah’ın sevdiği kişilerle ilgili ayetlerin tefsiri, iyilik yapanların muttakiler, sabredenler, tevekkül edenler, adaletli olanlarının sınıflandırılması, Allah’ın sevmediiği kişilerle ilgili ayetlerin tefsiri haddi aşanları, fesatçıları, kafirler, hainler, müsrifler, kibirlenenenler, zalimleri sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde, sevginin özellikleri, dereceleri, sevgiyi doğuran unsurları ve sevginin sonuçları belirlenmiştir. Dördüncü bölümde ise sevginin İslam tarihinin üzerindeki etkisi, sevginin İslam’ın yayılmasında ki rolü, sevginin ve zorlanmanın mazlum halklara muameledeki rolü ve sevginin ferdin ve toplumun ıslahta ki etkisinin ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Son olarak sonuç kısmında da çalışmanın doğurduğu tavsiyeler yazılmıştır

Abstract: This thesis has four chapters including introduction, conclusion and references. In introduction, aim and importance of research plus research method are stated. In chapter one, the term love is defined in its lexical and conceptual meaning. Besides, meaning of love in the Koran, the relation of love and morality are explained. In chapter two, verses about love in the Koran are analyzed; verses about people loved by Allah in the Koran are paraphrased; others are classified into good, sophisticated, patient people, believers and fair persons according to the verses. This chapter also paraphrases verses about people who are not loved by Allah, people beyond the pale, mischief makers, heretics, betrayers, extravagant and arrogant people. In chapter three, properties and degrees of love besides factors giving rise to love, conclusions of love are stated. Furthermore, effect of love on the history of Islam, love's role in spreading Islam, role of love and pressure on behaviors on suffering people, and impact of love on reclamation of individuals and society are handled in chapter four. Finally, in the conclusion chapter, recommendations from this study are given.