Çocukların Cinsel İstismarı Suçu, Irak ve Türk Ceza Hukuk Sistemlerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: İbrahim Abbas Qasım Shkle

Supervisor: Fahri Gökçen Taner