Kâğıt eserlerin korunmasında yeni yöntem araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: MEHMET KONUKLAR

Supervisor: MEHMET SAÇAK

Abstract:

Kâğıt eserlerin korunmasında asitten arındırma ve sağlamlaştırma aşamalarının uygun oranda metil selüloz, karboksimetil selüloz ve nano-mikro kalsiyum hidroksit tanecikleri içeren üçlü karışım kullanılarak birleştirilmesi araştırıldı. Bileşen oranları değiştirilerek hazırlanan üçlü karışımlar kâğıt örneklerine uygulandı ve en uygun üçlü karışım bileşimi belirlendi. Deneylerde işlemsiz, ısıl ve kimyasal yaşlandırılmış kâğıt örnekleri kullanılarak yeni yöntemin, asitten arındırma ve mekanik dayanım üzerine etkisi araştırıldı. Ayrıca üçlü karışım yönteminin değişik şekillerde ön nemlendirilmiş kâğıtlara uygulanma şekli irdelendi İşlemsiz ve işlemden geçirilen kâğıt örneklerinin fiziksel özellikleri, çekme ve katlama dayanımı, beyazlık testi, FTIR ve SEM analizleri ile karakterize edildi. Kâğıtların asiditesi ise alkali rezerv tayini, sulu ekstrakt pH ve yüzey pH analiz sonuçları ile değerlendirildi. Sonuçlar geliştirilen üçlü karışım yönteminin, bilinen diğer yöntemlere göre kâğıtlar üzerinde daha etkin sağlamlaştırma sağladığı ve kâğıt yapısında daha yüksek alkali rezerv oluşturduğunu gösterdi. Üçlü karışımın kitlesel asitten arındırma uygulamalarında da kullanılabilmesine temel oluşturmak amacıyla incelenen seyreltilmiş üçlü karışıma daldırma uygulamasının tatmin edici sağlamlaştırma sağlasa da kâğıt içerisinde yeterli alkali rezerv oluşturamadığı gözlemlendi.