Analysis of two researches about women rights made in Turkey in terms of feminist methodology


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: DAMLA ALVER

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR

Abstract:

Feminist metodoloji, ataerkil sistemde varolan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır ve ilk kez 1970'li yıllarda gündeme getirilmiştir. Feminist metodoloji, uyulması gereken katı ilkeler ortaya koymasa da, feminist metodolojinin belli başlı özelliklerinden bahsetmek mümkündür. Bunlar, en genel haliyle, araştırmacının konumuna karşı eleştirel bir bakış, kadın deneyimlerine yer verme, kesişimsellik ve düşünümsellik olarak belirtilebilir. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortaya koymak ve bu eşitsizlikleri dönüştürmek de feminist metodolojinin özelliklerindendir. Feminist hukuk metodolojisinde de aynı özellikleri görmek mümkündür. İlk olarak 2008 yılında yapılan ve 2014 yılında da takip araştırması yapılan Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması feminist metodolojiye uygunluğu bakımından incelenmiş ve feminist hukuk metodolojisine olan ihtiyaç gösterilmeye çalışılmıştır. Feminist methodology aims to eliminate gender inequality existing in patriarchal system and for the first time in the 1970s, it is brought into question. Although the feminist methodology does not provide rigid principles to be followed, it is possible to talk about the main features of the feminist methodology. These can be described as a critical view of the situatedness of the researcher, inclusion of women's experiences, intersectionality and reflexivity. It is also a feature of feminist methodology to reveal gender inequalities and to transform these inequalities. It is possible to see the same features in feminist legal methodology. The research on the Domestic Violence against Women in Turkey, which was first carried out in 2008 and followed up in 2014, has been examined in terms of feminist methodology and the need for feminist legal methodology has been tried to be shown.