Yeni Bazı Nükleobaz ve Nükleozit Analoğu Bileşiklerin Sentez, Yapı Aydınlatılması ve Sitotoksik Aktiviteleri Üzerinde Çalışmalar


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2021

Student: ZEYNEP DEMİR ULUOĞLU

Supervisor: MERAL TUNÇBİLEK