Prominent studies in English qiraah sources


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE NUR İBA ÇINAR

Supervisor: Mehmet Akif Koç

Abstract:

Tez giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Giriş kısmında araştırmanın konusu ve problemi, amacı ve önemi, kapsam ve sınırlılıkları ile yöntemi anlatılmaktadır. Birinci bölümde Batıda başlayıp süregelen Kur'an merkezli çalışmaların kırat çalışmalarına doğru seyrinin bir özeti verilip, alanda göze çarpan oryantalistler ve eserlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde Batının Kıraat konusundaki yaklaşımı nakledilmiştir. Kıraat kelimesi ile ne ifade ettikleri, Kıraat alimleri hakkındaki görüşleri ve Kıraat farklılıkları hususundaki görüşlerine yer verilmiştir. Oryantalistlerin bakış açısıyla kıraat farklılıklarının nasıl meydana geldiği, bu farklılıkların nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte yedi harf meselesi açıklanmaktadır. Sonuç kısmında ise genel bir değerlendirme ve araştırmacıların ifadelerindeki eksikliklere yer verilmiştir.

The thesis consists of an introduction, two main chapters and conclusion. Introduction gives the information about subject, goal, importance, scope and method of research. First chapter explains the works on Qur'an towards qıraah in the West from past to nowadays briefly. And the chapter continues with the major orientalists and their works. Second chapter shows points of the orientalists in the sources about Qıraah issue. It tells about the meaning of the word "Qıraah" and the "Qıraah Diversity". Chapter declares how appeared the diversity, conclusions of diversity in Qıraah for the orientalists. In the conclusion, there is a general evaluation of the investigation.