Antihiperlipidemik Simvastatin'in çeşitli voltametrik tekniklerle miktar tayini


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2002

Student: ÖMER ÇORUH

Supervisor: SİBEL AYŞIL ÖZKAN