Flurbiprofen içeren kitozan mikrokürelerden etkin madde çıkışını etkileyen parametrelerin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: MÜŞERREF GÜNSELİ YÜKSEL

Supervisor: AYŞE NURTEN ÖZDEMİR

Abstract:

Bu çalışmada nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar grubundan fenil propiyonik asit türevi olan flurbiprofen ile çalışılmıştır. Flurbiprofen içeren, postoperatif olarak uygulanacak ve lokal olarak inflamasyonu giderecek implante edilebilen mikroküreler hazırlamak amacıyla çalışmalar yapılmıştır. Bu amaçla doğal, biyodegredabl ve biyouyumlu katyonik bir polimer olan kitozan kullanılmıştır. Kitozan yengeç, istakoz gibi kabuklularda çok bulunan kitininalkali deasetilasyonu ile elde edilir. Nontoksik, biyodegredabl ve biyouyumlu olması nedeniyle kitozan modifiye salım sistemlerinin hazırlanmasında tercih edilen bir polimerdir. Kitozan mikrokürelerin hazırlanması amacıyla iyonotropik jelleşme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde kitozan, çapraz bağlayıcı ajan olan TPP ile etkileşerekjel oluşturmaktadır. Çalışmada polimer tipi ve konsantrasyonunun, kurutma tipinin, jelleşme süresinin, çapraz bağlayıcı ajan tipinin ve konsantrasyonunun etkin madde salımı üzerine etkisi incelenmiştir. Polimerin molekül ağırlığının, konsantrasyonunun ve çapraz bağlayıcı ajanın konsantrasyonunun artmasıyla salım hızının azaldığıbulunmuştur. Jelleşme süresi salımı değiştirmektedir. Partiküllerin SEM ile yüzey morfolojileri incelendiğinde ise küresel ve düzgün yüzeyli oldukları, yapılarında porların ve çatlakların olduğu görülmüştür. Formüller hem birinci derece kinetiğe hem de Higuchi kinetiğine uyum göstermektedirler. Hazırlanan kitozan matrislerden salımın difüzyon mekanizmasıyla gerçekleştiği görülmüştür.AbstractIn this study, we used flurbiprofen, which belongs to nonsteroidal antiinflammatory drugs, is a derivative of phenyl propionic acid. The aim of this study is to prepare flurbiprofen microspheres used for antiinflammatory effect for implantation after surgical operations Because of our aim, a natural, biodegredable and biocompatible cationic polymer, chitosan was used. Chitosan is prepared by alkali deacetilation of chitin, which exists at crab and lobster shells. Due to chitosan?s nontoxicity, biocompatibility and biodegredability, it is a preferably polymer for preparing controlled release preparations Ionotropic gelation technique was used to prepare chitosan microspheres. As a result of electrostatic interaction between TPP and chitosan gel like structure occurs in this method In this study, effects of polymer type and concentration, drying condition, gelling time, crosslinking agent type and concentration on drug release were investigated. It was found that drug release rate decreased with increasing molecular weight and concentration of polymer and crosslinking agent. It was also observed that gelling time changed the drug release rate. As a result of investigation of surface morphology of particules with SEM; it was seen that they were spherical and had a smooth surface, there were pores and cracks in the structure Our formulations are fitted to both first order and Higuchi kinetics. It was found that the release of active material is by diffusion mechanism from chitosan matrices.