The transformation of participation in acquired property regime into separation of property regime


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP DURMAZ

Supervisor: SÜLEYMAN YILMAZ

Abstract:

Çalışmamızın konusu "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Hâkim Kararıyla Mal Ayrılığına Dönüştürülmesi"dir. Çalışmamızda, eşler arasında geçerli olan yasal mal rejiminde, eşlerin ya da evlilik birliğinin ekonomik menfaatletinin zedelenmesi sonucunda hâkim kararıyla mal ayrılığı rejimine geçilmesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Öncelikle mal rejimleri ve türlerine genel olarak değinilmiş, daha sonra mal rejimlerinde hâkimin müdahalede bulunduğu durumlar ele alınmıştır. Tezimizin ana konusunu oluşturan kısımda da edinilmiş mallara katılma rejiminin hangi durumlarda hâkim kararıyla mal ayrılığına dönüştüğü ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Son olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin hâkim kararıyla mal ayrılığına dönüştürülmesi neticesinde eşler arasında geçerli olan rejimin tasfiye edilmesi gerektiğinden, üçüncü bölümde edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi genel olarak ele alınmıştır. Çalışmamızda bahsettiğimiz konu kapsamında doktrin ve Yargıtay kararlarına da yer verilmiştir. The topic of this study is " The Transformation of Participation in Acquired Property Regime into Separation of Property Regime". In this study the transition to Separation of Property regime from the regime applicable between the spouses as an ordinary property regime by the decision of the court in case of a damage of economic interests of the spouses or the marital union is analyzed in detail. Firstly, the types of marital property regimes were mentioned in general and than the situations within the scope of the property regimes in which the judge intervenes were addressed. Under the chapter consisting of the main part of this study, in which cases the participation in acquired property regime is transformed into separation of property regime by the court decision is explained comprehensively. Finally, the liquidation of the participation in acquired property regime was analyzed, since the regime applicable between the spouses has to be liquidated as a result of the transition to the separation of property regime by the court decision. The related doctrine and the decisions of the Turkish Court of Cassation (Yargitay) are also included within the scope of this study.