Kontrollü salım yapan rivastigmin içeren implante partiküler sistemlerin formülasyonu üzerine çalışmalar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞRUL MERT SERİM

Supervisor: AYŞE NURTEN ÖZDEMİR

Abstract:

Bu çalışmada implante edilebilir mikroküre formülasyonları hazırlamak amacıyla başlangıç ve orta seviyede Alzheimer hastalığının semptomatik tedavisinde kullanılan rivastigmin tartarat seçilmiştir. Rivastigmin tartarat, özellikle merkezi sinir sisteminde asetilkolinesteraz ve ve bütirilkolinesteraz metabolizmasını reversibl olarak inhibe eden karbamat türevi bir bileşiktir. Bu amaçla, biyolojik olarak parçalanabilir, biyolojik olarak uyumlu, sentetik bir polimer olarak PLGA kullanılmıştır. PLGA, kanıtlanmış güvenilirliği, toksisitesinin olmaması, geniş bir aralıktaki fizikokimyasal özellikleri, esnekliği sebebiyle işlenebilirliği, biyolojik olarak uyumlu ve biyolojik olarak parçalanabilir olması sebebiyle çeşitli dozaj formlarının hazırlanmasında yaygın olarak kullanılan bir polimerdir. PLGA mikrokürelerin hazırlanmasında çift emülsiyon oluşturma/çözücü buharlaştırma tekniği kullanılarak hidrofilik özellikteki rivastigmin tartaratın mikroküre içine hapsedilmesi sağlanmıştır. Çalışmada hazırlanan mikrokürelerde, dış faz bileşenlerinin, stabilizatör tipinin ve miktarının, etkin madde-polimer oranının, PLGA cinsinin, karıştırma hızının etkin madde enkapsülasyonuna etkisi incelemiştir. Enkapsülasyon etkinliği artan formülasyonların, in vitro etkin madde salım çalışmaları yapılmış ve yüzey özellikeri SEM ile incelenmiştir. In vitro salım çalışmaları ve SEM görüntülemesi sonucunda implantasyona uygun salım özelliklerine sahip olan mikrokürelerin elde edildiği görülmüştür. AbstractIn this study, rivastigmine tartrate which is used in the symptomatic treatment of mild to moderate Alzheimer?s Disease was selected to be incorporated into implantable microsphere formulations. Rivastigmine tartrate is a carbamate derivative which inhibits the acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase metabolism reversibly especially in the central nervous system. In the preparation of microspheres, PLGA, which is synthetic biodegradable and biocompatible polimer, is used. PLGA is used in the preparation of several dosage forms due to its safety, non-toxicity, physicochemical properties in a wide range, biodegradability, biocompatibily, flexibility which makes it processable. Double emulsion/solvent evaporation technique is used to incorporate highly water soluble rivastigmine tartrate in PLGA. Effects of external phase components, amount and type of stabilizer, drug-polymer ratio, PLGA type and stirring rate on the encapsulation of the drug was studied. In the formulations which had enhanced encapsulation, in vitro drug release tests were run and surface morphologies are studied by scanning electron microscopy. In vitro release tests and SEM monitoring showed that implantable microspheres which has appropriate release properties were obtained.