Sülfonamidlerin siklodekstrinler ile çözünme hızı ve biyoyararlanımlarının artırılması üzerinde çalışmalar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 1998

Student: JÜLİDE ŞAHİN

Supervisor: AYŞE NURTEN ÖZDEMİR