Evaluation of the right to privacy in light of increasing security concerns in the European Court of Human Rights' (ECTHR) case law


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: SAİME NAZ YILANCIOĞLU

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR

Abstract:

Özel hayatın gizliliği hakkı artan güvenlik endişeleri sebebiyle keyfi ve hukuka aykırı müdahalelere maruz kalmaktadır. Bu çalışma her tek kişinin özel hayatının gizliliğini korumak için doğru değerlendirmenin nasıl yapılacağını araştırmaktadır. Bu araştırmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) gözetim (surveillance) kararlarını temele alarak gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Etik temelli insan hakları anlayışından hareket ederek doğru değerlendirmenin anlamı ve gerekliliği ortaya koyulacaktır. Doğru değerlendirme yapabilmek için hakkın ne anlama geldiği ve koruduğu değerler önem taşımaktadır. Bu nedenle özel hayatın gizliliği ve güvenlik haklarının anlamları ortaya koyulacaktır. Bunu yaparken özellikle bir insan hakkı olan güvenlik hakkı ile bir değer yargısı olan güvenlik anlayışının farkı incelenecektir. Bu bilgiler ışığında, AİHM'in ilk gözetim kararını verdiği 1978 yılından bugüne kadar verdiği kararlar doğrultusunda yaptığı değerlendirmeler incelenecektir. There have been many disproportionate, arbitrary, and unlawful interferences with the right to privacy due to increasing security concerns. This dissertation seeks to establish the correct evaluation of individual privacy and how it may be protected. This research is based on the surveillance case law of the European Court of Human Rights (ECtHR). The meaning and necessity of a correct evaluation will be revealed and will be based on an ethical understanding of human rights. What these rights mean and the values they protect are essential for correct evaluation. Therefore, the meaning of privacy and security rights will be explained in this context. In doing so, the difference between the right to security, which is a human right, and security concerns, which is a value judgment, will be examined. With the above in mind, it will evaluate ECtHR's surveillance case law since 1978.