KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKININ IOANNA KUÇURADI'NİN ETİK YAKLAŞIMIYLA İNCELENMESİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2020

Student: HATİCE KARAKUŞ

Supervisor: GÜLRİZ UYGUR