roblem of will and human freedom in Schopenhauer


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: EZGİ DENİZ FESLİOĞLU

Supervisor: HAMDİ BRAVO

Abstract:

Bu çalışmanın amacı Schopenhauer'in isteme kavramından hareketle insanın özgürlüğü sorununu nasıl ele aldığını, onun varlık, bilgi ve insan hakkındaki görüşlerini takip ederek ve bu kavramlar arasındaki bağlantıları göstererek açıklamaktır. Schopenhauer insanı da, kendinde şey olarak tanımladığı istemenin, nesneleşme basamaklarından biri olarak gördüğünden, özgürlüğe dair yapılacak bir analiz öncelikle onun isteme kavramının anlaşılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple isteme kavramı ayrıntılarıyla açıklanmış daha sonra insanın istemenin bir ürünü olduğu ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Schopenhauer doğada gözlemlediğimiz zorunluluğun bir uzantısı olarak onun bir parçası olan insanın da özgür olmadığını iddia etmektedir. İnsan için özgürlüğe giden tek yol istemenin bu doğasını kavrayarak istemeyi reddetmektir. Bu iddiaların geçerliliği isteme ve insan arasındaki ilişki detaylı olarak incelenerek ortaya koyulmuştur. This study aims to explain how Schopenhauer deals with the problem of human freedom based on the concept of will, by following his views on existence, knowledge and human and by showing the connections among them. Since Schopenhauer sees human as one of the steps of objectification, which he defines as thething-in-itself an analysis of freedom first requires understanding his concept of will. Therefore, Schopenhauer's concept of claim has been exlained in detail and then his claim of human as a product of will has been elaborated. Schopenhauer claims that human, as an extension of the necessity we observe in nature of will. In this study, the validity of these claims has been demonstrated in detail through an examination of the relationship between human and will.