Çift Yüklü Leptonların Gelecek Nesil Yüksek Enerjili Çarpıştırıcılarda Doğrudan ve Dolaylı Üretiminin Araştırılması.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Ankara University, Fen Fakültesi, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Halil KOLATAN

Supervisor: Aysuhan Ozansoy

Abstract:

BHÇ’ den sonra  kurulması planlanan enerji keşif bölgesi yüksek enerjili çarpıştırıcılarda çift yüklü leptonların gözlenmesi lepton ve kuark kompozitliği için önemli bir kanıt olacaktır. Yüksek enerjilerde kuark ve leptonların mümkün bir iç yapısı incelenerek preonik modellerin test edilmesine olanak sağlayacak fenomenolojik çalışmaları yapmak, gelecek nesil yüksek enerjili çarpıştırıcılardaki mümkün deneyler için ön bilgi vereceğinden oldukça önemlidir. Bu tez çalışması kapsamında çift yüklü leptonların kütlesi ve serbest bağlaşım parametreleri ile kompozitlik ölçeğine getirilen sınırlamalar gelecek nesil yüksek enerjili çarpıştırıcıların fizik potansiyellerinin araştırılması açısından önemlidir. Ayrıca, zayıf izospin değeri IW = 1 olan üçlüde (triplet) ve IW = 3/2 olan dörtlüde (quartet) yer alan uyarılmış leptonlar literatürde çoğunlukla incelenmediği için, bu konuda yapacağımız tez çalışması ile, konu içeriğine dair bilgilerin ve fenomenolojik çalışmaların artmasında önemli katkılar verilebilecektir.